ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 مرداد 1391
540000 ریال
برایان تریسی، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) برایان تریسی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
محمود مهرمحمدی محمود مهرمحمدی
ناشر: شرکت به نشر، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1393
135000 ریال
دیوید کار، فنستر ماخر، هاشم فردانش (مترجم) دیوید کار
ناشر: کویر - 1 آذر 1400
1100000 ریال
محمود مهرمحمدی محمود مهرمحمدی
ناشر: مدرسه - 15 دی 1401
1650000 ریال
گری دی فنستر میچر، جوناس سولتیس، محمدرضا نیلی (مترجم)، احمدرضا نصر (مترجم)، هدایت الله اعتمادی زاده (مترجم)، فریدون شریفیان (مترجم) گری دی فنستر میچر
ناشر: مهرویستا - 30 خرداد 1390
80000 ریال
راجر برونینگ، جان گلاور، علینقی خرازی (مترجم)، نیره توکلی (ویراستار) راجر برونینگ
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1387
130000 ریال
ویلیام گلسر، علی صاحبی (مترجم) ویلیام گلسر
ناشر: سایه سخن - 8 فروردین 1400
1120000 ریال
حسن ملکی حسن ملکی
ناشر: آییژ - 14 اردیبهشت 1393
600000 ریال
ناشر: ارسباران - اردیبهشت 1396
320000 ریال
پیتراس. وست وود، حبیب امانی (مترجم) پیتراس. وست وود
ناشر: آوای نور - اسفند 1395
115000 ریال
سیدحسین جوزی، زهره اعتمادی (ویراستار)، نیره مژگان عروجی (ویراستار) سیدحسین جوزی
ناشر: مدرسه - 27 آذر 1392
120000 ریال
ناشر: رشد - 13 خرداد 1400
1200000 ریال
ویلیام گلاسر، مهرداد فیروزبخت (مترجم) ویلیام گلاسر
ناشر: رسا - 8 خرداد 1389
145000 ریال
سیدحشمت الله مرتضوی زاده سیدحشمت الله مرتضوی زاده
ناشر: آییژ - 6 خرداد 1401
1200000 ریال
نمایش 16 - 30 از 408 مورد