ترتیب بر اساس:
ایتالو کالوینو ایتالو کالوینو
ناشر: موسسه نشرآگه - تیر، 1394
350000 ریال
ایتالو کالوینو ایتالو کالوینو
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - اردیبهشت، 1396
285000 ریال
میکل پیرامو، ذبیح الله منصوری (مترجم) میکل پیرامو
ناشر: زرین - 1394
400000 ریال
ایتالو کالوینو ایتالو کالوینو
ناشر: نشر چشمه - خرداد، 1395
130000 ریال
آلبا دسسپدس، بهمن فرزانه (مترجم) آلبا دسسپدس
ناشر: بدیهه - 14 فروردین، 1384
350000 ریال
ایتالو کالوینو، پرویز شهدی (مترجم) ایتالو کالوینو
ناشر: نشر چشمه - 01 تیر، 1393
220000 ریال
آلبا دسسپدس آلبا دسسپدس
ناشر: ققنوس - اسفند، 1394
140000 ریال
ایتالو کالوینو، محمدرضا فرزاد (مترجم)، فرزاد همتی (مترجم) ایتالو کالوینو
ناشر: مروارید - 1390
125000 ریال
اینیاتسیو سیلونه، محمد قاضی (مترجم) اینیاتسیو سیلونه
ناشر: زرین - 1393
250000 ریال
آلبا دسسپدس آلبا دسسپدس
ناشر: ققنوس - مهر، 1395
450000 ریال
آلبا دسسپدس، بهمن فرزانه (مترجم) آلبا دسسپدس
ناشر: ققنوس - 10 مرداد، 1391
120000 ریال
جووانی گوارسکی، مرجان رضایی (مترجم) جووانی گوارسکی
ناشر: نشر مرکز - 23 مرداد، 1391
270000 ریال
میکا والتاری میکا والتاری
ناشر: زرین - 01 اردیبهشت، 1394
500000 ریال
ازووا کاساتی مودینیانی، لیلا صدری (مترجم) ازووا کاساتی مودینیانی
ناشر: البرز - 24 آذر، 1393
420000 ریال
ماریو وارگاس یوسا ماریو وارگاس یوسا
ناشر: توس - 09 آذر، 1393
110000 ریال
نمایش 1 - 15 از 317 مورد