ترتیب بر اساس:
ایتالو کالوینو، لیلی گلستان (مترجم) ایتالو کالوینو
ناشر: آگه - 4 بهمن 1401
1470000 ریال 1396500 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 16 شهریور 1400
280000 ریال 252000 ریال
ایتالو کالوینو ایتالو کالوینو
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - 14 مهر 1399
1300000 ریال 1170000 ریال
آلبا دسسپدس، بهمن فرزانه (مترجم) آلبا دسسپدس
ناشر: بدیهه - 23 شهریور 1398
1500000 ریال 900000 ریال
آلبا دسسپدس آلبا دسسپدس
ناشر: ققنوس - 11 مرداد 1399
320000 ریال 288000 ریال
آلبا دسسپدس، بهمن فرزانه (مترجم) آلبا دسسپدس
ناشر: ققنوس - 27 اردیبهشت 1399
450000 ریال 405000 ریال
زاهاریا استانکو زاهاریا استانکو
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - 6 آبان 1399
2100000 ریال 1890000 ریال
لوئیجی پیراندلو، بهمن فرزانه (مترجم)، ایرج کریمی (ویراستار) لوئیجی پیراندلو
ناشر: کتاب پنجره - 15 بهمن 1398
300000 ریال 270000 ریال
اومبرتو اکو، رضا علیزاده (مترجم) اومبرتو اکو
ناشر: روزنه، آهنگ قلم - 1394
3000000 ریال 2700000 ریال
ایتالو کالوینو ایتالو کالوینو
ناشر: کتاب خورشید - 11 تیر 1398
1200000 ریال 1080000 ریال
آلبا دسسپدس آلبا دسسپدس
ناشر: موسسه نشرآگه - 1 بهمن 1398
1200000 ریال 1080000 ریال
اومبرتو اکو، رضا علیزاده (مترجم) اومبرتو اکو
ناشر: روزنه - 29 بهمن 1391
2000000 ریال 1800000 ریال
اومبرتو اکو، مجتبی ویسی (مترجم) اومبرتو اکو
ناشر: اختران - 21 فروردین 1386
320000 ریال 288000 ریال
پائولو جوردانو، بهاره مهرنژاد (مترجم) پائولو جوردانو
ناشر: افراز - 1395
720000 ریال 648000 ریال
اینیاتسیو سیلونه اینیاتسیو سیلونه
ناشر: امیرکبیر - 19 مرداد 1399
720000 ریال 648000 ریال
استفانو بننی استفانو بننی
ناشر: کتاب خورشید - 4 اردیبهشت 1398
750000 ریال 675000 ریال
نمایش 1 - 15 از 455 مورد