ترتیب بر اساس:
یزدان منصوریان یزدان منصوریان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دی، 1394
100000 ریال
لاله صمدی، عبدالرضا نوروزی چاکلی لاله صمدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن، 1397
230000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1392
270000 ریال
مورتیمرجروم آدلر، چارلزلینکن ون دورن مورتیمرجروم آدلر
ناشر: به نشر انتشارات آستان قدس رضوی - آذر، 1397
430000 ریال
رحیم اصلان زاده (به اهتمام) رحیم اصلان زاده (به اهتمام)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - مهر، 1397
120000 ریال
ناشر: چاپار - 30 آذر، 1388
100000 ریال
غلامرضا ستوده غلامرضا ستوده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - مهر، 1395
220000 ریال
علی مزینانی علی مزینانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر، 1397
230000 ریال
دارلین واینگاند، مرضیه هدایت (مترجم) دارلین واینگاند
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مرداد، 1394
45000 ریال
ناشر: کتابدار - 21 بهمن، 1392
110000 ریال
مهدی علیپور حافظی مهدی علیپور حافظی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 07 دی، 1390
46000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 08 آبان، 1392
200000 ریال
عباس ماهیار عباس ماهیار
ناشر: قطره - خرداد، 1397
250000 ریال
طاهره علومی طاهره علومی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 25 اردیبهشت، 1391
39000 ریال
غلامرضا فدایی عراقی غلامرضا فدایی عراقی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور، 1394
80000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,014 مورد