بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
محمدرضا ضیایی بیگدلی محمدرضا ضیایی بیگدلی
ناشر: کتابخانه گنج دانش - 13 فروردین 1401
1500000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
ابوالفضل قاضی ابوالفضل قاضی
ناشر: میزان - 4 مرداد 1400
750000 ریال
عبدالحسین شیروی عبدالحسین شیروی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 8 تیر 1395
980000 ریال
حسن خسروی حسن خسروی
ناشر: خرسندی - 12 آذر 1401
1200000 ریال
غلامرضا شهری غلامرضا شهری
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - 21 خرداد 1400
900000 ریال
ناصر کاتوزیان ناصر کاتوزیان
ناشر: میزان - 10 مرداد 1400
900000 ریال
محمدعلی اردبیلی محمدعلی اردبیلی
ناشر: میزان - 1 دی 1400
450000 ریال
ناشر: میزان - 6 فروردین 1401
1000000 ریال
رضا موسی زاده، محبوبه مباشری (ویراستار) رضا موسی زاده
ناشر: میزان - 10 اسفند 1400
900000 ریال
ربیعا اسکینی، صفر بیگ زاده (ویراستار) ربیعا اسکینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 27 شهریور 1399
510000 ریال
نجادعلی الماسی نجادعلی الماسی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 11 تیر 1400
480000 ریال
محمدرضا ضیایی بیگدلی محمدرضا ضیایی بیگدلی
ناشر: کتابخانه گنج دانش - 13 تیر 1399
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
1100000 ریال 935000 ریال
محمدرضا ضیایی بیگدلی محمدرضا ضیایی بیگدلی
ناشر: کتابخانه گنج دانش - 12 اسفند 1399
1100000 ریال
محمدعلی اردبیلی محمدعلی اردبیلی
ناشر: میزان - 11 بهمن 1400
650000 ریال
ناشر: گنج دانش - 6 تیر 1400
2800000 ریال
نمایش 1 - 15 از 14,581 مورد