بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
دکتر ناصر کاتوزیان دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر: میزان - 4 مرداد 1401
2200000 ریال
ناشر: آدینه - 15 اسفند 1400
250000 ریال 225000 ریال
حسن خسروی حسن خسروی
ناشر: خرسندی - 21 مهر 1401
1600000 ریال 1520000 ریال
غلامرضا کامیار غلامرضا کامیار
ناشر: مجد - 11 شهریور 1401
2300000 ریال 2185000 ریال
محمدعلی اردبیلی محمدعلی اردبیلی
ناشر: میزان - 16 اسفند 1401
700000 ریال
ناشر: میزان - 28 اردیبهشت 1401
1350000 ریال
رضا موسی زاده، محبوبه مباشری (ویراستار) رضا موسی زاده
ناشر: میزان - 3 آبان 1400
1500000 ریال
ربیعا اسکینی، صفر بیگ زاده (ویراستار) ربیعا اسکینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 4 دی 1401
1140000 ریال 1083000 ریال
نجادعلی الماسی نجادعلی الماسی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 15 شهریور 1401
850000 ریال 807500 ریال
منوچهر طباطبائی موتمنی منوچهر طباطبائی موتمنی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 20 خرداد 1401
1870000 ریال
محمدعلی اردبیلی محمدعلی اردبیلی
ناشر: میزان - 4 تیر 1401
1300000 ریال
محمدعلی اردبیلی محمدعلی اردبیلی
ناشر: میزان - 4 تیر 1401
1300000 ریال
ناشر: مجد - 20 آبان 1400
2200000 ریال 1980000 ریال
نجادعلی الماسی نجادعلی الماسی
ناشر: میزان - 12 خرداد 1400
1250000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 18 بهمن 1401
1920000 ریال
ناصر کاتوزیان ناصر کاتوزیان
ناشر: گنج دانش - 13 آذر 1401
2500000 ریال 2300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 14,574 مورد