ترتیب بر اساس:
یوهانس ایتن، عربعلی شروه (مترجم)، جواهر افسر (ویراستار)، گلناز زارع (ویراستار) یوهانس ایتن
ناشر: فرهنگسرای یساولی - 21 اردیبهشت 1401
1900000 ریال 1805000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
ناشر: بین المللی حافظ - 16 تیر 1400
300000 ریال 270000 ریال
ناشر: نشر مرکز - 25 خرداد 1399
450000 ریال 405000 ریال
چن ون جینگ لی چن ون جینگ لی
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 28 تیر 1399
150000 ریال 135000 ریال
فهیمه سیدناصری(به اهتمام) فهیمه سیدناصری(به اهتمام)
ناشر: ذکر، کتابهای قاصدک - 20 تیر 1400
225000 ریال 130000 ریال
یعقوب آژند یعقوب آژند
ناشر: فرهنگستان هنر - 5 اسفند 1393
750000 ریال 675000 ریال
فهیمه سیدناصری(به اهتمام) فهیمه سیدناصری(به اهتمام)
ناشر: ذکر، کتابهای قاصدک - 2 آذر 1400
235000 ریال 160000 ریال
فهیمه سیدناصری(به اهتمام) فهیمه سیدناصری(به اهتمام)
ناشر: ذکر - 19 مرداد 1399
160000 ریال 144000 ریال
فهیمه سیدناصری(به اهتمام) فهیمه سیدناصری(به اهتمام)
ناشر: ذکر - 19 مرداد 1399
240000 ریال 216000 ریال
ایو پورتر، زینب رجبی (مترجم)، بهنام صدری (ویراستار) ایو پورتر
ناشر: فرهنگستان هنر - 18 فروردین 1393
330000 ریال 297000 ریال
فرانک سرانو، سعید مادح خاکسار (مترجم)، محمدعلی کشاورز (ویراستار) فرانک سرانو
ناشر: قدیانی - 8 اردیبهشت 1392
350000 ریال 315000 ریال
مارک گرینبرگ، سلین دمیترویچ مارک گرینبرگ
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 28 تیر 1399
430000 ریال 387000 ریال
ناشر: حوض نقره - 13 بهمن 1398
570000 ریال 513000 ریال
ناشر: مهرسا - 4 اسفند 1398
450000 ریال 405000 ریال
سارن الکساندریان، پرویز رضائی (مترجم) سارن الکساندریان
ناشر: توس - 27 دی 1388
450000 ریال 405000 ریال
نمایش 1 - 15 از 2,470 مورد