ترتیب بر اساس:
فرانک بحرالعلومی شاپورآبادی فرانک بحرالعلومی شاپورآبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 23 دی، 1392
45000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان، 1394
120000 ریال
برندا اسمیت، آزیتا یاسایی (مترجم) برندا اسمیت
ناشر: ققنوس - 26 شهریور، 1392
150000 ریال
فرانک هول، گرگوری جانسون، هنری ت. رایت، جان ر. آلدن، رابرت شاخت، رابرت هنریکسون، لوییس د. لوین، رابرت جی. ونکه فرانک هول
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 05 آبان، 1393
175000 ریال
صادق ملک شهمیرزادی، مهرآذر فارسی (ویراستار) صادق ملک شهمیرزادی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 17 خرداد، 1390
60000 ریال
یوسف مجیدزاده، احمدحب علی موجانی (ویرایشگر) یوسف مجیدزاده
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - شهریور، 1395
300000 ریال
کن دارک کن دارک
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - بهمن، 1395
140000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - خرداد، 1394
90000 ریال
عبدالرسول عبودیت عبدالرسول عبودیت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان، 1395
210000 ریال
هریت کرافورد هریت کرافورد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
120000 ریال
آن تری وایت آن تری وایت
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - بهمن، 1395
120000 ریال
نیک گریفیتس، آن جنر نیک گریفیتس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اردیبهشت، 1395
65000 ریال
ناشر: سبزان - 30 مرداد، 1389
120000 ریال
برایان فیگن، غلامعلی شاملو (مترجم) برایان فیگن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 آذر، 1393
100000 ریال
زهرا باستی (مترجم)، جان کرتیس (ویراستار)، ملیحه معلم (ویراستار) زهرا باستی (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 25 تیر، 1393
45000 ریال
نمایش 1 - 15 از 296 مورد