ترتیب بر اساس:
چارلز مورتیمر، عیسی یاوری (مترجم)، محمد حسن پور (ویراستار) چارلز مورتیمر
ناشر: علوم دانشگاهی - 9 تیر 1401
1500000 ریال 1425000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1400
250000 ریال 200000 ریال
سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، علی مقدسی بردر (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - 16 بهمن 1399
2800000 ریال 2520000 ریال
علی رضاییان علی رضاییان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 7 مرداد 1401
1530000 ریال
ایرج محمدفام ایرج محمدفام
ناشر: فن آوران - 6 خرداد 1399
600000 ریال 570000 ریال
فولر مور، محمود گلابچی (مترجم) فولر مور
ناشر: دانشگاه تهران - 1 فروردین 1401
2800000 ریال 2660000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 24 شهریور 1400
2600000 ریال 2340000 ریال
محمدتقی منزوی محمدتقی منزوی
ناشر: دانشگاه تهران - 17 آبان 1398
1100000 ریال 1045000 ریال
حسن کلهر حسن کلهر
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 28 آبان 1400
600000 ریال 570000 ریال
ماریوجورج سالوادوری، محمود گلابچی (مترجم) ماریوجورج سالوادوری
ناشر: دانشگاه تهران - 10 بهمن 1400
980000 ریال 931000 ریال
رستم گلمحمدی رستم گلمحمدی
ناشر: دانشجو - 21 دی 1401
2500000 ریال 2375000 ریال
ناشر: کوهسار - 12 فروردین 1397
1200000 ریال 1080000 ریال
چارلز دسور، ارنست کوه، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم) چارلز دسور
ناشر: دانشگاه تهران - 8 آبان 1401
2100000 ریال 1995000 ریال
ناشر: کوهسار - 16 مرداد 1397
1250000 ریال 1125000 ریال
حسن کلهر حسن کلهر
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 1 دی 1397
190000 ریال 180500 ریال
ناشر: شهرآب، آینده سازان - 15 بهمن 1394
1800000 ریال 1620000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17,854 مورد