ترتیب بر اساس:
فریدون آورزمانی، علی اکبر سرفراز فریدون آورزمانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان، 1395
135000 ریال
کلایو استیونس کلایو استیونس
ناشر: پیدایش - 1393
70000 ریال
ناشر: بین المللی حافظ - 08 مهر، 1392
80000 ریال
سیف الله کامبخش فرد سیف الله کامبخش فرد
ناشر: ققنوس - 21 بهمن، 1392
320000 ریال
محمدتقی احسانی محمدتقی احسانی
ناشر: علمی و فرهنگی - 13 اردیبهشت، 1391
60000 ریال
ناشر: بین المللی حافظ - 1393
125000 ریال
ملک زاده بیانی ملک زاده بیانی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - شهریور، 1395
160000 ریال
فائق توحیدی فائق توحیدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - خرداد، 1394
230000 ریال
ارهارد برپل، محمدرضا فرامرزی (مترجم) ارهارد برپل
ناشر: طراح - 1388
500000 ریال
لویی واندن برگ، کلاوس شیپمن، یعقوب محمدی فر (مترجم)، آزاده محبت خو (مترجم) لویی واندن برگ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 14 مهر، 1389
50000 ریال
ملک ایرج مشیری، مهدیه دستمالچی (مترجم) ملک ایرج مشیری
ناشر: پازینه - 15 فروردین، 1389
250000 ریال
محمود ماهرالنقش محمود ماهرالنقش
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان، 1394
80000 ریال
رابرت کوکوتایلو، حسین شریفی (مترجم) رابرت کوکوتایلو
ناشر: پازینه - 14 اردیبهشت، 1390
75000 ریال
محمدرحیم صراف محمدرحیم صراف
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
70000 ریال
فرزانه قائینی فرزانه قائینی
ناشر: پازینه - فروردین، 1395
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 276 مورد