ترتیب بر اساس:
دونیس داندیس دونیس داندیس
ناشر: سروش - 26 اسفند 1393
700000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
چزاره براندی، پیروز حناچی (مترجم) چزاره براندی
ناشر: دانشگاه تهران - 28 آبان 1392
60000 ریال
مرتضی صدیق مرتضی صدیق
ناشر: کلهر - 21 دی 1398
600000 ریال
محمدحسن محب علی، آتوسا امیرکبیریان، اصغرمحمد مرادی محمدحسن محب علی
ناشر: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری - دی 1397
240000 ریال
دونیس داندیس، سعید آقایی (مترجم) دونیس داندیس
ناشر: پرهام نقش - 21 بهمن 1398
330000 ریال
دونیس داندیس، محمدرضا افضلی (مترجم) دونیس داندیس
ناشر: یزدا - 6 آذر 1392
120000 ریال
دونیس داندیس، نسیم منوچهرآبادی (مترجم)، رضا خبازها (ویراستار) دونیس داندیس
ناشر: بازتاب اندیشه - 29 آبان 1392
95000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی، فرهنگی - اسفند 1395
180000 ریال
جودی بالچین جودی بالچین
ناشر: پیدایش - خرداد 1395
250000 ریال
جان برگر جان برگر
ناشر: بان - 12 آبان 1398
420000 ریال
عیسی امیری چولاندیم عیسی امیری چولاندیم
ناشر: کتاب آبان - 15 شهریور 1390
550000 ریال
آلساندرو روکا، صمدمحمد ابراهیم زاده سپاسگزار (مترجم)، مصطفی بهزادفر (مقدمه) آلساندرو روکا
ناشر: یزدا - 13 آذر 1389
65000 ریال
ورونیک آنتوان-آندرسن، محمودرضا بهمن پور (مترجم)، مریم چهرگان (مترجم) ورونیک آنتوان-آندرسن
ناشر: نظر - 14 مرداد 1387
100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 55 مورد