ترتیب بر اساس:
رابین کرود، محمود سالک (مترجم)، امیر صالحی طالقانی (ویراستار) رابین کرود
ناشر: مدرسه - 18 مرداد، 1391
80000 ریال
ژورا میرزابکیان، الکساندرمیخائیلوویچ شویتوف (مصحح) ژورا میرزابکیان
ناشر: جاودان خرد - 30 آبان، 1384
220000 ریال
پترکلاوس بودیش، نادر گلستانی داریانی (مترجم) پترکلاوس بودیش
ناشر: امیرکبیر - 03 دی، 1390
168000 ریال
ناشر: جنگل - 13 آذر، 1390
200000 ریال
ناشر: شرکت مبنا رایانه پژواک، شرکت چیستا رایانه پارس - 24 بهمن، 1389
25000 ریال
محمد حیاتی محمد حیاتی
ناشر: کدیور - بهمن، 1395
120000 ریال
بابک اعتمادی، میترا اعتمادی (ویراستار) بابک اعتمادی
ناشر: پیام عدالت - خرداد، 1395
500000 ریال
محمود عبدالله زاده (به اهتمام)، جهانبخش امامی (به اهتمام) محمود عبدالله زاده (به اهتمام)
ناشر: وزارت کشاورزی، مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - تیر، 1394
650000 ریال
علی اصغر عبداللهی (به اهتمام)، رمضانعلی ذبیحی افروز (به اهتمام) علی اصغر عبداللهی (به اهتمام)
ناشر: وزارت کشاورزی، مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - تیر، 1394
750000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد