ترتیب بر اساس:
ناشر: سپهر - 1 بهمن 1401
1500000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
بنتون جونز، سعیدرضا وصال (مترجم) بنتون جونز
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 18 خرداد 1399
410000 ریال
عبادالله پیرایرانی عبادالله پیرایرانی
ناشر: آییژ - 26 اسفند 1400
1850000 ریال
دین آ. هندریکسون، فرج الله ادیب هاشمی (مترجم) دین آ. هندریکسون
ناشر: نوربخش - 7 مهر 1400
2000000 ریال
مجید خالداری مجید خالداری
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 21 اسفند 1399
1700000 ریال
ناشر: نشر علم کشاورزی ایران - 10 خرداد 1399
310000 ریال
اسماعیل پیش بین اسماعیل پیش بین
ناشر: آییژ - 5 اسفند 1396
800000 ریال
افشین فلاحیان افشین فلاحیان
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد - مهر 1394
60000 ریال
جواد نصر جواد نصر
ناشر: نوربخش - 6 بهمن 1400
1500000 ریال
لارنس کاپلند، ام .بی. مک دونالد، بهنام کامکار (مترجم)، افشین سلطانی (مترجم)، فرشید اکرم قادری (مترجم) لارنس کاپلند
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 1393
160000 ریال
محمد فارسی (مترجم)، جعفر ذوالعلی (مترجم)، فرج الله شهریاری (ویراستار) محمد فارسی (مترجم)
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 1394
220000 ریال
حسین رادنیا حسین رادنیا
ناشر: آییژ - 8 مرداد 1392
450000 ریال
جورج اگریوس، سیدمحمد اشکان (مترجم)، کرامت الله ایزدپناه (مترجم)، ضیاء الدین بنی هاشمی (مترجم)، حشمت الله رحیمیان (مترجم)، واهه میناسیان (مترجم) جورج اگریوس
ناشر: آییژ - 5 مهر 1389
1700000 ریال
عبدالرضا باقری، محمد فارسی عبدالرضا باقری
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 18 خرداد 1399
390000 ریال
جان سامرز، استون لسون، استون لیسون، علیرضا صیداوی (مترجم)، محمود شیوازاد (مترجم) جان سامرز
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1393
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 6,511 مورد