ترتیب بر اساس:
ناشر: سپهر - 1397
485000 ریال
سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1393
145000 ریال
جلال خورشیدی، حامد ابراهیم زاده جلال خورشیدی
ناشر: شهرآب، آینده سازان - مهر، 1396
590000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 05 آبان، 1393
90000 ریال
مجید خالداری مجید خالداری
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 29 آذر، 1393
250000 ریال
شمس الله ایوبی شمس الله ایوبی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - اردیبهشت، 1395
158000 ریال
پیریک، عبدالرضا باقری (مترجم)، مهری صفاری (مترجم)، علیرضا کوچکی (ویراستار) پیریک
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 02 خرداد، 1393
110000 ریال
محمد فارسی (مترجم)، جعفر ذوالعلی (مترجم)، فرج الله شهریاری (ویراستار) محمد فارسی (مترجم)
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 1394
220000 ریال
خلیل طالبی جهرمی خلیل طالبی جهرمی
ناشر: دانشگاه تهران - 26 فروردین، 1391
180000 ریال
ایرج اله دادی، غلامعباس اکبری، زهرا قهرمانی ایرج اله دادی
ناشر: دانشگاه تهران - 28 آبان، 1392
70000 ریال
افشین فلاحیان افشین فلاحیان
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد - مهر، 1394
60000 ریال
اسماعیل پیش بین اسماعیل پیش بین
ناشر: آییژ - 1391
120000 ریال
اسماعیل پیش بین اسماعیل پیش بین
ناشر: آییژ - 16 فروردین، 1392
130000 ریال
غزاله روحانی، ولی الله مظفریان (ویراستار)، محمدحسین جزیره ای (ویراستار)، محمد صفوی (ویراستار) غزاله روحانی
ناشر: آییژ - 06 مرداد، 1388
180000 ریال
اسماعیل پیش بین اسماعیل پیش بین
ناشر: آییژ - 1392
250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 4,111 مورد