ترتیب بر اساس:
ناشر: مازیار - خرداد، 1394
240000 ریال
حسین مفتخری حسین مفتخری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اردیبهشت، 1395
60000 ریال
کالین رونان کالین رونان
ناشر: نشر مرکز - بهمن، 1394
475000 ریال
ویلیام سسیل دامپی یر، عبدالحسین آذرنگ (مترجم) ویلیام سسیل دامپی یر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 04 تیر، 1386
340000 ریال
ناشر: مهاجر - 1391
150000 ریال
اسفندیار معتمدی، شادی نجوان (ویراستار) اسفندیار معتمدی
ناشر: مهاجر - 19 اردیبهشت، 1391
90000 ریال
پیتررابرت دی یر، عبدالحسین آذرنگ (مترجم)، نگار نادری (مترجم) پیتررابرت دی یر
ناشر: سخن - 27 آبان، 1388
65000 ریال
پی یر روسو، حسن صفاری (مترجم) پی یر روسو
ناشر: امیرکبیر - 07 آبان، 1391
290000 ریال
جورج سارتن، غلامحسین صدری افشار (مترجم) جورج سارتن
ناشر: آییژ - 13 بهمن، 1388
100000 ریال
نیک آرنولد، محمود مزینانی (مترجم) نیک آرنولد
ناشر: پیدایش - فروردین، 1395
260000 ریال
رضا صادقی رضا صادقی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - اردیبهشت، 1395
190000 ریال
ویلیام سسیل دامپی یر ویلیام سسیل دامپی یر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
340000 ریال
بیل شپلر، حسن سالاری (مترجم) بیل شپلر
ناشر: فاطمی - شهریور، 1394
125000 ریال
جیمزادوارد مک کلیلن، هرولد دورن، عبدالحسین آذرنگ (مترجم) جیمزادوارد مک کلیلن
ناشر: سخن - 04 آبان، 1390
165000 ریال
کلیفورد کانر کلیفورد کانر
ناشر: ماهی - فروردین، 1396
380000 ریال
نمایش 1 - 15 از 150 مورد