ترتیب بر اساس:
سان تزو، محمود حمیدخانی (مترجم)، حسین رسولی (ویراستار) سان تزو
ناشر: سیته - 1397
100000 ریال
جمشید واحدی (تهیه و تنظیم) جمشید واحدی (تهیه و تنظیم)
ناشر: اسرار دانش - 1394
350000 ریال
حسن دانایی فرد حسن دانایی فرد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
140000 ریال
حمید جلالی حمید جلالی
ناشر: ترانه - 1396
250000 ریال
رضا طهماسبی رضا طهماسبی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان، 1396
170000 ریال
آون هیوز، سیدمهدی الوانی (مترجم)، سهراب خلیلی شورینی (مترجم)، غلامرضا معمارزاده (مترجم) آون هیوز
ناشر: مروارید - 1397
380000 ریال
ناشر: امید انقلاب - 1397
150000 ریال
نورمحمد یعقوبی نورمحمد یعقوبی
ناشر: افکار - 25 خرداد، 1392
250000 ریال
ناشر: امید انقلاب - 1397
150000 ریال
ناشر: سیمای دانش، آذر - اسفند، 1394
350000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان، 1395
130000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1397
140000 ریال
علی اصغر پور عزت، میر یعقوب سید رضائی علی اصغر پور عزت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1397
200000 ریال
ناشر: امید انقلاب - 1397
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,673 مورد