ترتیب بر اساس:
گنریش آلتشولر، محمود کریمی (مترجم)، سیده نونا میرخانی (مترجم)، لف شولیاک(به اهتمام) گنریش آلتشولر
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - 18 آبان 1399
480000 ریال
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 160000 ریال
علیرضا منصوریان علیرضا منصوریان
ناشر: رسا - 12 اردیبهشت 1391
48000 ریال
محمدحسین سلیمی نمین، حمیدرضا شهابی حقیقی، حسین ایرانمنش محمدحسین سلیمی نمین
ناشر: رسا - 8 دی 1387
65000 ریال
ناشر: سایان - مرداد 1397
1800000 ریال
حسن حیدری (تهیه و تنظیم) حسن حیدری (تهیه و تنظیم)
ناشر: سبط النبی - 5 بهمن 1387
20000 ریال
ارنست.اس. مارتسل، محمود حکیمی (مترجم) ارنست.اس. مارتسل
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 8 تیر 1393
50000 ریال
سرور مهدوی میلانی (مترجم) سرور مهدوی میلانی (مترجم)
ناشر: کتاب همراه - 19 مرداد 1388
4000 ریال
Richard De Roussy de sales Richard De Roussy de sales
ناشر: هدف نوین - بهمن 1397
احمد حکیم داودی احمد حکیم داودی
ناشر: نقش نگین - تیر 1395
120000 ریال
شیلان داوری شیلان داوری
ناشر: سنجش و دانش - آبان 1397
180000 ریال
دیوید هانت، لانگ نوون، متیو راجرز، مرتضی رضاپور (مترجم)، محمدامین فقیه (ویراستار) دیوید هانت
ناشر: موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی - 1393
120000 ریال
تی.آر. بهانوت، مژده کاشف وایقان (مترجم) تی.آر. بهانوت
ناشر: حلول اندیشه - شهریور 1394
200000 ریال
حجت سلمانی (مترجم)، رضا نورانی (ویراستار) حجت سلمانی (مترجم)
ناشر: هیراد - 22 اسفند 1384
12000 ریال
محسن محبوبی فرد محسن محبوبی فرد
ناشر: ناقوس - 20 اسفند 1384
25000 ریال
نمایش 1 - 15 از 33 مورد