بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
مجید مخدوم فرخنده مجید مخدوم فرخنده
ناشر: دانشگاه تهران - 1393
150000 ریال
محمدرضا پورمحمدی محمدرضا پورمحمدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر، 1395
90000 ریال
محمدحسین پاپلی یزدی، حسین رجبی سناجردی محمدحسین پاپلی یزدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1392
170000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران - 19 آذر، 1393
130000 ریال
محمود شارع پور محمود شارع پور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان، 1395
120000 ریال
جهانشاه پاکزاد جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی، آرمان شهر - بهمن، 1394
385000 ریال
محمدحسین پاپلی یزدی، محمدامیر ابراهیمی محمدحسین پاپلی یزدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 29 مهر، 1392
150000 ریال
کرامت الله زیاری کرامت الله زیاری
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - شهریور، 1394
120000 ریال
اصغر نظریان اصغر نظریان
ناشر: مبتکران، پیشروان - 11 تیر، 1393
160000 ریال
جهانشاه پاکزاد، عباس جلالی (ویراستار) جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی، آرمان شهر - فروردین، 1395
325000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 29 دی، 1393
100000 ریال
کوین لینچ کوین لینچ
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دی، 1395
350000 ریال
ناصر فکوهی ناصر فکوهی
ناشر: نشر نی - اردیبهشت، 1395
360000 ریال
مصطفی ازکیا، غلامرضا غفاری مصطفی ازکیا
ناشر: نشر نی - 25 اسفند، 1392
300000 ریال
جهانشاه پاکزاد جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی، آرمان شهر - 23 دی، 1393
355000 ریال
نمایش 1 - 15 از 792 مورد