بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
ناشر: ققنوس - 23 مهر 1401
1500000 ریال 1425000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 252000 ریال
محمدجعفر یاحقی(گردآورنده) محمدجعفر یاحقی(گردآورنده)
ناشر: جامی - 22 آذر 1400
1950000 ریال 1400000 ریال
ناشر: فردوس - 9 بهمن 1400
1500000 ریال 1200000 ریال
هاینریش بل، محمد اسماعیل زاده قندهاری (مترجم) هاینریش بل
ناشر: نشر چشمه - 30 مهر 1399
1400000 ریال
محسن ابوالقاسمی محسن ابوالقاسمی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 5 آذر 1398
240000 ریال
احمد تفضلی، ژاله آموزگار (به اهتمام) احمد تفضلی
ناشر: سخن - 1393
1750000 ریال
هرتا مولر هرتا مولر
ناشر: مازیار - 2 مهر 1398
480000 ریال
ناشر: موسسه نشرآگه - 22 اسفند 1400
2500000 ریال
محمدعلی اسلامی ندوشن محمدعلی اسلامی ندوشن
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 1 دی 1399
650000 ریال
ناشر: علمی و فرهنگی - 7 خرداد 1393
850000 ریال
محمدبن ابراهیم عطار، حسین الهی قمشه ای (مقدمه) محمدبن ابراهیم عطار
ناشر: علمی و فرهنگی - 8 تیر 1393
95000 ریال
منصور ثروت منصور ثروت
ناشر: سخن - 1395
285000 ریال
هرمز رحیمیان، توفیق هاشم پورسبحانی (ویراستار)، سیروس شمیسا(ویرایشگر) هرمز رحیمیان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 2 مهر 1399
270000 ریال
حسین رزمجو حسین رزمجو
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 22 خرداد 1390
50000 ریال
یان کات، داود دانشور (مترجم)، منصور ابراهیمی (مترجم) یان کات
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 2 بهمن 1392
320000 ریال
نمایش 1 - 15 از 300 مورد