پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

ناشر: عطر عترت - 1396
20000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 1
جکی سیلبرگ، آناهیتا آذری (مترجم) جکی سیلبرگ
ناشر: قدیانی - 1396
180000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 2
ناشر: کتاب ارجمند - دی، 1396
280000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 3
جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی
ناشر: چالش - 1396
300000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 4
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - 1396
120000 ریال 84000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 5
ناشر: آدینه - 1396
160000 ریال 112000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 8
ناشر: در دانش بهمن - مرداد، 1395
260000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 7
جو فراست، مهبد ابراهیمی (مترجم)، نگار رضایی (ویراستار)، پدرام نوری (ویراستار)، محمدولی سهامی (زیرنظر) جو فراست
ناشر: زوار - مهر، 1395
180000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 6
ناشر: چالش - 1393
100000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 9
ناشر: مازیار - آبان، 1395
180000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 10
ویلیام گلاسر، علی صاحبی (مترجم)، محمد حسینی (ویراستار) ویلیام گلاسر
ناشر: سایه سخن - 1396
350000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 11
میریام استاپارد، سهراب سوری (مترجم)، امیر صادقی بابلان (مترجم) میریام استاپارد
ناشر: دانش ایران - 1395
180000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 13
ناشر: نخستین - 1396
200000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 12
استیفن گاربر، ماریان دانیلز گاربر، روبین فریدمن اسپیزمن، هومن حسینی نیک (مترجم)، شاهین خزعلی (مترجم)، احمد شریف تبریزی (مترجم) استیفن گاربر
ناشر: مروارید - 1396
260000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 14
نیکلاس دارواش، ساناز قهقرایی زمانی (مترجم) نیکلاس دارواش
ناشر: چالش - 02 مرداد، 1396
150000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 15
ناپلئون هیل ناپلئون هیل
ناشر: شباهنگ - مرداد، 1395
150000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 17
موسسه مدیریت پروژه PMI، محسن ذکائی آشتیانی (مترجم) موسسه مدیریت پروژه PMI
ناشر: آدینه - 1394
220000 ریال 198000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 16
ناشر: نشر چشمه - 1396
280000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 18
سان تزو، محمود حمیدخانی (مترجم)، حسین رسولی (ویراستار) سان تزو
ناشر: سیته - 1396
60000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 20
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - مهر، 1394
180000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 19
اریک ریز، محمدجواد احمدپور (مترجم) اریک ریز
ناشر: پندار پارس - اسفند، 1395
200000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 24
گرانت کاردون، مریم اردکانی (مترجم)، زینب رفعت پناه گشتی (مترجم) گرانت کاردون
ناشر: آدینه - 1396
170000 ریال 153000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 22
اندری سدنیو، مسعود صفائی (مترجم) اندری سدنیو
ناشر: آدینه - 1396
100000 ریال 90000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 23
ابوالحسن نجفی ابوالحسن نجفی
ناشر: مرکزنشردانشگاهی - 1395
210000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 21
فردآر دیوید، علی پارساییان (مترجم) فردآر دیوید
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1395
450000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 26