پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

ناشر: عطر عترت - 1396
20000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 1
جکی سیلبرگ، آناهیتا آذری (مترجم) جکی سیلبرگ
ناشر: قدیانی - 1396
180000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 2
ناشر: کتاب ارجمند - دی، 1396
300000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 3
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1396
120000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 4
جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی
ناشر: چالش - 1396
300000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 5
ناشر: در دانش بهمن - مرداد، 1395
260000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 6
ناشر: مازیار - آبان، 1395
180000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 7
ناشر: ویرایش - 1396
360000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 8
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - 1396
120000 ریال 84000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 9
جو فراست، مهبد ابراهیمی (مترجم)، نگار رضایی (ویراستار)، پدرام نوری (ویراستار)، محمدولی سهامی (زیرنظر) جو فراست
ناشر: زوار - مهر، 1395
180000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 10
ویلیام گلاسر، علی صاحبی (مترجم)، محمد حسینی (ویراستار) ویلیام گلاسر
ناشر: سایه سخن - 1396
350000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 11
جواد اژه ای جواد اژه ای
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - بهمن، 1395
130000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 12
ناشر: نشر چشمه - 1396
280000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 13
ناشر: آدینه - 1396
160000 ریال 112000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 14
میریام استاپارد، سهراب سوری (مترجم)، امیر صادقی بابلان (مترجم) میریام استاپارد
ناشر: دانش ایران - 1395
220000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 15
گرانت کاردون، مریم اردکانی (مترجم)، زینب رفعت پناه گشتی (مترجم) گرانت کاردون
ناشر: آدینه - 1396
170000 ریال 153000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 16
فردآر دیوید، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) فردآر دیوید
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1396
600000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 17
کارول شاو آستاد، مهرداد فیروزبخت (مترجم) کارول شاو آستاد
ناشر: ویرایش - 1396
400000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 19
ناشر: نخستین - 1396
200000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 18
ناشر: کتاب ارجمند - اسفند، 1395
300000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 24
ناشر: رشد - 1396
400000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 21
ناشر: چالش - 1396
150000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 22
سان تزو، محمود حمیدخانی (مترجم)، حسین رسولی (ویراستار) سان تزو
ناشر: سیته - 1396
60000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 23
اسفندیار سعادت اسفندیار سعادت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر، 1395
145000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 20
حسین زارع، سعید طالبی، محمدحسن صیف حسین زارع
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1396
120000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 27