ترتیب بر اساس:
ابوالحسن نجفی ابوالحسن نجفی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1397
250000 ریال
ابوالحسن نجفی ابوالحسن نجفی
ناشر: نیلوفر - شهریور، 1395
125000 ریال
پرویز خانلری پرویز خانلری
ناشر: توس - 1396
250000 ریال
محسن ابوالقاسمی محسن ابوالقاسمی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - شهریور، 1394
130000 ریال
ویدا شقاقی ویدا شقاقی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن، 1395
90000 ریال
یدالله ثمره، رضا نیلی پور (ویراستار) یدالله ثمره
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - اسفند، 1395
95000 ریال
ژاله آموزگار، احمد تفضلی ژاله آموزگار
ناشر: معین - 1397
170000 ریال
پرویز خانلری پرویز خانلری
ناشر: توس - اردیبهشت، 1395
150000 ریال
فرنبغ دادگی فرنبغ دادگی
ناشر: توس - مهر، 1395
250000 ریال
تقی وحیدیان تقی وحیدیان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - بهمن، 1395
80000 ریال
محمدرضا باطنی محمدرضا باطنی
ناشر: آگه - 20 اسفند، 1393
90000 ریال
مهدی مشکوه الدینی، محمود ظریف (ویراستار) مهدی مشکوه الدینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 19 مرداد، 1390
140000 ریال
محمدرضا باطنی محمدرضا باطنی
ناشر: موسسه انتشارات آگه - خرداد، 1395
150000 ریال
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - شهریور، 1396
110000 ریال
حسن رضائی باغ بیدی حسن رضائی باغ بیدی
ناشر: ققنوس - مهر، 1394
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 2,170 مورد