ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - مهر، 1396
160000 ریال
استیون هاوکینگ استیون هاوکینگ
ناشر: انتشار - 1397
215000 ریال
آلن فرانسیس چالمرز، سعید زیباکلام (مترجم) آلن فرانسیس چالمرز
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
110000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان، 1395
160000 ریال
استیون ویلیام هاوکینگ، محمدرضا محجوب (مترجم) استیون ویلیام هاوکینگ
ناشر: شرکت سهامی انتشار، حریر - تیر، 1397
275000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 1395
400000 ریال
ناشر: گسترش علوم پایه - 1396
200000 ریال
محمد شعبانی محمد شعبانی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 1397
290000 ریال
ورنر هایزنبرگ ورنر هایزنبرگ
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1397
160000 ریال
تامس کوهن، سعید زیباکلام (مترجم) تامس کوهن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور، 1397
160000 ریال
محمدرضا اردکانی محمدرضا اردکانی
ناشر: دانشگاه تهران - 1396
240000 ریال
جان کربز، ان.بی دیویس، عبدالحسین وهاب زاده (مترجم) جان کربز
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد - اسفند، 1396
170000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 27 مهر، 1388
80000 ریال
ویلیام ویجر کوپر، لارنس ام. سیفورد، کورا تون، سیدعلی میرحسنی (مترجم) ویلیام ویجر کوپر
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 1396
240000 ریال
مایر دگانی، محمدرضا خواجه پور (مترجم) مایر دگانی
ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی - 03 اردیبهشت، 1390
450000 ریال
نمایش 1 - 15 از 22,291 مورد