ترتیب بر اساس:
عادل آذر، منصور مومنی عادل آذر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1397
310000 ریال 279000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - بهمن، 1397
230000 ریال 207000 ریال
استیون هاوکینگ استیون هاوکینگ
ناشر: انتشار - 1397
250000 ریال 225000 ریال
آلن فرانسیس چالمرز، سعید زیباکلام (مترجم) آلن فرانسیس چالمرز
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
110000 ریال 99000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - دی، 1397
200000 ریال 180000 ریال
استیون ویلیام هاوکینگ، محمدرضا محجوب (مترجم) استیون ویلیام هاوکینگ
ناشر: شرکت سهامی انتشار، حریر - تیر، 1397
275000 ریال 247500 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 1395
750000 ریال 675000 ریال
مصطفی تبریزی، نرگس تبریزی، علیرضا تبریزی، فرزانه خونگرم لاکه (ویراستار) مصطفی تبریزی
ناشر: فراروان - 1398
210000 ریال 189000 ریال
محمد شعبانی محمد شعبانی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 1398
300000 ریال 270000 ریال
ناشر: گسترش علوم پایه - 1396
200000 ریال 180000 ریال
ورنر هایزنبرگ ورنر هایزنبرگ
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1397
160000 ریال 144000 ریال
تامس کوهن، سعید زیباکلام (مترجم) تامس کوهن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور، 1397
160000 ریال 144000 ریال
جان کربز، ان.بی دیویس، عبدالحسین وهاب زاده (مترجم) جان کربز
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد - اسفند، 1396
170000 ریال 153000 ریال
محمدرضا اردکانی محمدرضا اردکانی
ناشر: دانشگاه تهران - 1397
240000 ریال 216000 ریال
سید مصطفی کیا سید مصطفی کیا
ناشر: شرکت تعاونی خدمات نشر کیان رایانه سبز - 1394
275000 ریال 247500 ریال
نمایش 1 - 15 از 35,214 مورد