از نشر آدینه
اندری سدنیو، مسعود صفائی (مترجم) اندری سدنیو
ناشر: آدینه - 1396
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 1394
اولف پیلکان، وحید خاشعی (مترجم)، مازیار ملکی (مترجم) اولف پیلکان
ناشر: آدینه - دی، 1396
سیامک حاجی یخچالی (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1394
گرنت کاردونه، هدا کمالیان (مترجم) گرنت کاردونه
ناشر: آدینه - 1397
برایان تریسی، کن بلانچارد، استفان کاوی، جیم بندروسکی، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) برایان تریسی
ناشر: آدینه - 1395
آلن دیب، مریم براتی سده (مترجم) آلن دیب
ناشر: آدینه - اردیبهشت، 1397
دنیس پی میلر، محمد شیخیان تعلقی (مترجم) دنیس پی میلر
ناشر: آدینه - 14 اردیبهشت، 1390
ناشر: آدینه - 1396
سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، علی مقدسی بردر (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - اردیبهشت، 1397