نمایشگاه کتاب تهران

سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 4-14 اردیبشهت ماه برگزار می شود.

آدینه بوک همانند سالهای گذشته این امکان را فراهم ساخته است تا در ایام برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، دوستداران کتاب بتوانند کتابهای مورد نظر خود را به راحتی از طریق سایت تهیه نمایند.

 در ایام سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، با فعال سازی سبد خرید کتابهای ناشران حاضر در نمایشگاه (بیش از 200,000 عنوان)، امکان خرید کتب عرضه شده برای خریداران سراسر کشور فراهم خواهد شد.


از نشر آدینه
ناصر طاعتی (مترجم)، حمید رضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، سید داوود خاتمی نژاد (مترجم) ناصر طاعتی (مترجم)
ناشر: آدینه - دی، 1394
رالف کلایم، محسن ذکایی (مترجم) رالف کلایم
ناشر: آدینه - 29 آذر، 1389
سنایدر سینتیا، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) سنایدر سینتیا
ناشر: آدینه - 1397
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 1394
سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، علی مقدسی بردر (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - اردیبهشت، 1397
ابوالفضل شرافت، فرحناز کریمی ابوالفضل شرافت
ناشر: آدینه - 1397
جیمز ای کرودر، شلی فریس، ناصر طاعتی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) جیمز ای کرودر
ناشر: آدینه - 1397
محمد هادی صیرفی، محمدرضا البرزی، محمد فرهمند آزاد، رضا آتش فراز محمد هادی صیرفی
ناشر: آدینه - 1395
سی پاراماسیون، تی سوبرامانیان، عطاالله طالعی زاده (مترجم)، الیار پوررحیمیان (مترجم) سی پاراماسیون
ناشر: آدینه - 1394
گرانت کاردون، مریم اردکانی (مترجم)، زینب رفعت پناه گشتی (مترجم) گرانت کاردون
ناشر: آدینه - 1397