مجموعه کتاب های خلاصه از نشر آدینه
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 1398
ناپلئون هیل، موسسه ترجمیک (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: آدینه - 1398
دیل کارنگی، موسسه ترجمیک (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: آدینه - 1398
ناشر: آدینه - 1398
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1398
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 1398
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 1398
کتابهای دیگر از نشر آدینه
اولف پیلکام، وحید خاشعی (مترجم)، مازیار ملکی (مترجم) اولف پیلکام
ناشر: آدینه - 1394
رالف کلایم، محسن ذکایی (مترجم) رالف کلایم
ناشر: آدینه - 29 آذر، 1389
کریس سیمز، هیلاری لوئیس جانسون، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، زهرا سادات مریدی (مترجم) کریس سیمز
ناشر: آدینه - 1397
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - 1398
اندری سدنیو، مسعود صفائی (مترجم) اندری سدنیو
ناشر: آدینه - 1396
سنایدر سینتیا، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) سنایدر سینتیا
ناشر: آدینه - 1397
ناشر: آدینه - 26 آبان، 1398
میکل دی. ماجین، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) میکل دی. ماجین
ناشر: آدینه - 1388
سازمان بین المللی استاندارد، بابک رایت (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) سازمان بین المللی استاندارد
ناشر: آدینه - 1398

نماد اعتماد الکترونیک