نمایشگاه کتاب تهران

سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 4-14 اردیبشهت ماه برگزار می شود.

آدینه بوک همانند سالهای گذشته این امکان را فراهم ساخته است تا در ایام برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، دوستداران کتاب بتوانند کتابهای مورد نظر خود را به راحتی از طریق سایت تهیه نمایند.

 در ایام سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، با فعال سازی سبد خرید کتابهای ناشران حاضر در نمایشگاه (بیش از 200,000 عنوان)، امکان خرید کتب عرضه شده برای خریداران سراسر کشور فراهم خواهد شد.


از نشر آدینه
ابوالفضل شرافت، فرحناز کریمی ابوالفضل شرافت
ناشر: آدینه - 1397
ناصر طاعتی (مترجم)، حمید رضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، سید داوود خاتمی نژاد (مترجم) ناصر طاعتی (مترجم)
ناشر: آدینه - دی، 1394
ناشر: آدینه - 11 اسفند، 1393
گرانت کاردون، مریم اردکانی (مترجم)، زینب رفعت پناه گشتی (مترجم) گرانت کاردون
ناشر: آدینه - 1397
کیم هلدمن، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) کیم هلدمن
ناشر: آدینه - 20 مرداد، 1389
ابوالفضل شرافت، فرحناز کریمی ابوالفضل شرافت
ناشر: آدینه - 1397
سی پاراماسیون، تی سوبرامانیان، عطاالله طالعی زاده (مترجم)، الیار پوررحیمیان (مترجم) سی پاراماسیون
ناشر: آدینه - 1394
پرویز راد، الیار پوررحیمیان (مترجم)، عطااله طالعی زاده (مترجم) پرویز راد
ناشر: آدینه - 1396
جیسون سلک، تام بارتو، میتو رودی، المیرا محمودجانلو (مترجم) جیسون سلک
ناشر: آدینه - 1397
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - 1396