از نشر آدینه
ابوالفضل شرافت، فرحناز کریمی ابوالفضل شرافت
ناشر: آدینه - 1397
ناصر طاعتی (مترجم)، حمید رضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، سید داوود خاتمی نژاد (مترجم) ناصر طاعتی (مترجم)
ناشر: آدینه - دی، 1394
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 1397
حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)
ناشر: آدینه - بهمن، 1396
اندری سدنیو، مسعود صفائی (مترجم) اندری سدنیو
ناشر: آدینه - 1396
آلن دیب، مریم براتی سده (مترجم) آلن دیب
ناشر: آدینه - 1397
سیامک حاجی یخچالی، زهرا برادران سیامک حاجی یخچالی
ناشر: آدینه - 1395
ناشر: آدینه - 1397
اولف پیلکام، وحید خاشعی (مترجم)، مازیار ملکی (مترجم) اولف پیلکام
ناشر: آدینه - 1394
سعید یوسفی، میلاد کرمانشاهی، احمد سرابی سعید یوسفی
ناشر: آدینه - 1396