از نشر آدینه
سیامک حاجی یخچالی، زهرا برادران سیامک حاجی یخچالی
ناشر: آدینه - 1395
احمد برجی، وحید برادران، پیمان زندی احمد برجی
ناشر: آدینه - 1396
جیسون سلک، تام بارتو، میتو رودی، المیرا محمودجانلو (مترجم) جیسون سلک
ناشر: آدینه - اردیبهشت، 1397
سنایدر سینتیا، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) سنایدر سینتیا
ناشر: آدینه - 1397
گرنت کاردونه، هدا کمالیان (مترجم) گرنت کاردونه
ناشر: آدینه - 1397
آلن دیب، مریم براتی سده (مترجم) آلن دیب
ناشر: آدینه - اردیبهشت، 1397
جان ماکس ول جان ماکس ول
ناشر: آدینه - 12 اسفند، 1393
والاس استتینیوس، در رایلی وود، جاکولاین ال دویله، جان ال دویله، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) والاس استتینیوس
ناشر: آدینه - 1388
ناصر طاعتی (مترجم)، حمید رضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، سید داوود خاتمی نژاد (مترجم) ناصر طاعتی (مترجم)
ناشر: آدینه - دی، 1394
رضا آتش فراز (مترجم)، اقبال شاکری (مترجم)، مجتبی حسینعلی پور (مقدمه) رضا آتش فراز (مترجم)
ناشر: آدینه - 1393