از نشر آدینه
موسسه PMI، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم)، میلاد کرمانشاهی (مترجم)، احمد سرابی (مترجم) موسسه PMI
ناشر: آدینه - 1398
سازمان بین المللی استاندارد، بابک رایت (مترجم)، پریسا دلفان (مترجم) سازمان بین المللی استاندارد
ناشر: آدینه - 1398
ناشر: آدینه - اسفند، 1397
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
سیامک حاجی یخچالی سیامک حاجی یخچالی
ناشر: آدینه - بهمن، 1395
ابوالفضل شرافت، فرحناز کریمی ابوالفضل شرافت
ناشر: آدینه - 1397
رالف کلایم، محسن ذکایی (مترجم) رالف کلایم
ناشر: آدینه - 29 آذر، 1389
سنایدر سینتیا، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) سنایدر سینتیا
ناشر: آدینه - 1397
ناشر: آدینه - بهمن، 1395

نماد اعتماد الکترونیک