راحله ارتقائی راحله ارتقائی
ناشر: هنر اول - 1386
محمد یعقوبی فر (تهیه و تنظیم) محمد یعقوبی فر (تهیه و تنظیم)
ناشر: سها دانش - 02 بهمن، 1392
علیرضا جباریه، حسن صمدی آذر علیرضا جباریه
ناشر: جنگل - 1385
دیوید ریکلان، شهرزاد بیات موحد (مترجم)، آزاده مبشر (ویراستار) دیوید ریکلان
ناشر: راشین - 19 خرداد، 1389
ناشر: آوای دانش گستر - 1391
بختیار علی بختیار علی
ناشر: نشر افراز - 1396
مریم قانع شعرباف (مترجم)، یاسمن آرمان راد (مترجم) مریم قانع شعرباف (مترجم)
ناشر: شاپرک طلایی - 05 اسفند، 1392
ناشر: پلک - 02 آذر، 1387