شیده مرزبان، سودابه حدادی، آرمان پرویزی، حسن بهبودی (زیرنظر) شیده مرزبان
ناشر: گپ - 29 بهمن، 1386
ناشر: آراسته - 1390
مونا مغفرتی (ویراستار)، سعید گل محمدی (گردآورنده) مونا مغفرتی (ویراستار)
ناشر: نسل نو اندیش - 03 شهریور، 1392
ناشر: دهکده زبان - 08 آذر، 1391
فاطمه اثباتی (ویراستار)، حسین بازمحمدی (تدوین)، محمدمراد سلطانیان (تدوین) فاطمه اثباتی (ویراستار)
ناشر: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده پولی و بانکی - 27 دی، 1390
بهناز زحمتکش، محمد جانی، داریوش دارابی، علی واله، محمد نبی زاده بهناز زحمتکش
ناشر: واله - 1394
ناشر: کتابسرای تندیس - 19 آذر، 1391
مهدی خدایاری مهدی خدایاری
ناشر: البرز فر دانش - 1387
ریچاردفیلیپس فاینمن ریچاردفیلیپس فاینمن
ناشر: صدای معاصر - اسفند، 1395
جورج، آرتور مورگان، نانسی ال. لیچ، جین دبلیو گلوکنر، کارن سی. بارت، کیومرث زرافشانی (مترجم)، خدیجه مرادی (مترجم) جورج
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - 09 دی، 1391
ناشر: ماتیکان - 19 فروردین، 1388
ناشر: جامعه نگر - شهریور، 1394
رضا داوری رضا داوری
ناشر: سخن - 25 شهریور، 1393
ناشر: حوا - 03 خرداد، 1388
شکوه قاسم نیا، عبدالرحمان صفارپور، سحر حقگو (تصویرگر) شکوه قاسم نیا
ناشر: افق - 01 مهر، 1392
فضل الله کاسمی (به اهتمام)، سیدحسن امین (مقدمه) فضل الله کاسمی (به اهتمام)
ناشر: دایره المعارف ایران شناسی - 1389
محمود شمس (گردآورنده)، عباس شجاعی (گردآورنده) محمود شمس (گردآورنده)
ناشر: امید انقلاب - 1396
فاطمه خاتونی، مریم انسی، الناز معینی، شایان مومنی، منصور عرب، میترا بهروزاقدم، معصومه هداوندخانی، سحر رئوفی محسنی، مهسا نایب هاشمی فاطمه خاتونی
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - 1394
محمود محبی (ویراستار)، فهیمه ارژنگی (گردآورنده)، مسعود لعلی (گردآورنده) محمود محبی (ویراستار)
ناشر: جاودان خرد - 1393