ناشر: شمسا - 08 اردیبهشت، 1387
محمدمهدی زارع محمدمهدی زارع
ناشر: بقیه العتره - 1385
گروه پژوهش موسسه فرهنگی موعود گروه پژوهش موسسه فرهنگی موعود
ناشر: موعود عصر - 1386
رابرت رمزی، حسن نصیرنیا (مترجم)، کیوان افشار (ویراستار) رابرت رمزی
ناشر: قدیانی - 18 خرداد، 1392
فریده گلبو فریده گلبو
ناشر: ایران شناسی - 06 تیر، 1388
سجاد شیرملکی (مترجم) سجاد شیرملکی (مترجم)
ناشر: آتی نگر - خرداد، 1395
ریموند چندلر ریموند چندلر
ناشر: روزنه کار - 01 اردیبهشت، 1394
ادوارد آلن، احسان الله سبط الشیخ (مترجم) ادوارد آلن
ناشر: یزدا - 1388
ابوالقاسم جلیل پور ابوالقاسم جلیل پور
ناشر: فرهنگ ایلیا - 1391
مهدی فراوانی، براتعلی غلامی، حسین فیضی مهدی فراوانی
ناشر: دانشگاه تربت حیدریه - 1394
محمدتقی رهنمایی، پروانه شاه حسینی محمدتقی رهنمایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1393
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - تیر، 1394
اندری سدنیو، مسعود صفائی (مترجم) اندری سدنیو
ناشر: آدینه - 1396
کلودیاام شلتون، ضیاء افرازکنجین (مترجم)، ربابه میرغیاثی (ویراستار) کلودیاام شلتون
ناشر: پردیس دانش - 19 آبان، 1389
زهره جمالی، فریده قاسمی، کاظم کاظمی، طاهره السادات فاطمی (ویراستار)، محمدعلی زیرک (زیرنظر) زهره جمالی
ناشر: گل واژه - 29 مهر، 1392
سعیدرضا صباغ یزدی، فاطمه زندی گوهرریزی سعیدرضا صباغ یزدی
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - اردیبهشت، 1395
ناشر: سیمای دانش - 17 اسفند، 1392
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران، تهران - 29 آذر، 1393
ناشر: فرهنگ ایلیا - 21 اسفند، 1386