از نشر آدینه
ابوالفضل شرافت، فرحناز کریمی ابوالفضل شرافت
ناشر: آدینه - 1397
رالف کلایم، محسن ذکایی (مترجم) رالف کلایم
ناشر: آدینه - 29 آذر، 1389
ناصر طاعتی (مترجم)، حمید رضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، سید داوود خاتمی نژاد (مترجم) ناصر طاعتی (مترجم)
ناشر: آدینه - دی، 1394
میلاد کرمانشاهی، احمد سرابی میلاد کرمانشاهی
ناشر: آدینه - 1397
برایان تریسی، کن بلانچارد، استفان کاوی، جیم بندروسکی، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) برایان تریسی
ناشر: آدینه - 1395
رضا آتش فراز (مترجم)، اقبال شاکری (مترجم)، مجتبی حسینعلی پور (مقدمه) رضا آتش فراز (مترجم)
ناشر: آدینه - 1393
آلن دیب، مریم براتی سده (مترجم) آلن دیب
ناشر: آدینه - 1397
بیل برنت، دیو ایوانز، سارا خلیلی (مترجم) بیل برنت
ناشر: آدینه - 1397
ناشر: آدینه - 11 اسفند، 1393