جان موریس رابرتس، ابراهیم علی کنی (مترجم) جان موریس رابرتس
ناشر: بهجت - 1393
سوسن فیضی گیلانده سوسن فیضی گیلانده
ناشر: مبنای خرد - 1393
جمیله منوری جوشری جمیله منوری جوشری
ناشر: آرشا قلم - 12 بهمن، 1392
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - شهریور، 1394
طوبی رویایی طوبی رویایی
ناشر: پرندوش - 20 اردیبهشت، 1384
لیلا میرقادری، مریم عسکری (ویراستار) لیلا میرقادری
ناشر: خانه تاریخ و تصویر ابریشمی - 20 آبان، 1393
فلانری اوکانری، آذر عالی پور (مترجم) فلانری اوکانری
ناشر: آموت - 1394
نگار آقایی نگار آقایی
ناشر: دهلاویه - 14 اسفند، 1385
مهدی سلطانی مهدی سلطانی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دی، 1395
رودابه کمالی، هدی عظیمی (تصویرگر) رودابه کمالی
ناشر: هفت هنر سپاهان - 21 بهمن، 1391