بزرگمهر گلبیدی، فرامرز علوی مقدم بزرگمهر گلبیدی
ناشر: بهجت - 25 مهر، 1389
سمیرا همایونفر سمیرا همایونفر
ناشر: مدرسان شریف - 18 آذر، 1393
تئودور شیک، لوئیس ون، رامین رامبد (مترجم)، مارتین گاردنر (مقدمه) تئودور شیک
ناشر: مازیار - 1393
ناشر: دیباگران تهران - 10 خرداد، 1391
جویل سیگل، جی.کی. شیم، پرویز بختیاری (مترجم) جویل سیگل
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1392
محمد میرکیانی، محمدحسین صلواتیان (نقاش) محمد میرکیانی
ناشر: منادی تربیت - 27 فروردین، 1393
هومن هیربد هومن هیربد
ناشر: راز نهان - 15 مرداد، 1390
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 27 اردیبهشت، 1391
ناشر: مرکز - 1396
جابر تعلیمی (مترجم) جابر تعلیمی (مترجم)
ناشر: آذر نشر آرتا - 30 فروردین، 1389
استیون راس، راندولف وسترفیلد استیون راس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1395
سیاوش گل عنبری سیاوش گل عنبری
حمید مطیع (گردآورنده) حمید مطیع (گردآورنده)
ناشر: بوکتاب - 1392
ناشر: ادیان - 13 آبان، 1392
مجید فیاضی (تدوین) مجید فیاضی (تدوین)
ناشر: نشر نماز ستاد مرکزی اقامه نماز - 13 خرداد، 1392
ناشر: پیدایش - 1390
عباسعلی فرزندی اردکانی عباسعلی فرزندی اردکانی
ناشر: روایت فتح - 13 اسفند، 1391
کن مارشال، راب موبری کن مارشال
ناشر: چالش - مرداد، 1394
ابوالفضل اکراطالشیان ابوالفضل اکراطالشیان
ناشر: علوم رایانه - 11 اسفند، 1388