مایکل استنفورد، مسعود صادقی (مترجم) مایکل استنفورد
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1395
مارک لارس لیپسون، سیمور لیپشوتز، فرزام گلگویی (مترجم)، ساینا جلیلی (مترجم)، نسیم نعمت زاده (مترجم) مارک لارس لیپسون
ناشر: تایماز - 1389
فاطمه کریمی فاطمه کریمی
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - 30 تیر، 1389
عفت توپچی، قاسم کریمی (ویراستار)، مریم بخشی گوهر (تصویرگر) عفت توپچی
ناشر: منادی تربیت - 1395
هلن جعفری هلن جعفری
ناشر: راه - 1393
لیندا فیلد، فهیمه حبیبی کرهرودی (مترجم)، فرزانه کریمی (ویراستار) لیندا فیلد
ناشر: قدیانی - 01 آبان، 1392
ناشر: انتشارات دانشگاه زنجان - 1382
ناشر: چالش - 01 اردیبهشت، 1394
مریم شیخی کیاسرایی مریم شیخی کیاسرایی
ناشر: قلم آذین رضا - 1390
ناشر: بوستان کتاب قم - 14 بهمن، 1392
مرتضی کفایتی مرتضی کفایتی
ناشر: آبگین رایان - 01 بهمن، 1387
جیمز روزنا، علیرضا طیب (مترجم) جیمز روزنا
ناشر: روزنه - 12 دی، 1384
آنتونی هوروویتس، نسرین گل قهرمانی (مترجم) آنتونی هوروویتس
ناشر: پیدایش - 26 دی، 1389
مهدی حسینی بیرجندی مهدی حسینی بیرجندی
ناشر: رشد - 1394
سید محمد رضا موسوی فرد، ابراهیم محمودی، مهتاب سیفی سید محمد رضا موسوی فرد
ناشر: برگ آذین - 1394
حسین پناهی (شاعر) حسین پناهی (شاعر)
ناشر: آناپنا - 28 مرداد، 1393