از نشر آدینه
گرنت کاردونه، هدا کمالیان (مترجم) گرنت کاردونه
ناشر: آدینه - 1397
ابوالفضل شرافت، فرحناز کریمی ابوالفضل شرافت
ناشر: آدینه - 1397
کیم هلدمن، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) کیم هلدمن
ناشر: آدینه - 20 مرداد، 1389
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - 1396
اریک وینگ، ناصر حیدری (مترجم) اریک وینگ
ناشر: آدینه - 1395
رضا آتش فراز (مترجم)، اقبال شاکری (مترجم)، مجتبی حسینعلی پور (مقدمه) رضا آتش فراز (مترجم)
ناشر: آدینه - 1393
گری هیرکنز، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) گری هیرکنز
ناشر: آدینه - 11 اسفند، 1393
سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، علی مقدسی بردر (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - اردیبهشت، 1397
سیامک حاجی یخچالی، زهرا برادران سیامک حاجی یخچالی
ناشر: آدینه - 1395
مایکل ماگین، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) مایکل ماگین
ناشر: آدینه - 11 اسفند، 1393