گری گاتینگ، مهران یوسفی (مترجم)، سهند ساعدی (ویراستار) گری گاتینگ
ناشر: افق - 10 خرداد، 1390
ناشر: طلایه - 07 تیر، 1393
فائقه مرتضوی کرونی (مترجم) فائقه مرتضوی کرونی (مترجم)
ناشر: فرهنگ و هنر - 10 دی، 1390
کالین مک کالو کالین مک کالو
ناشر: گویش نو - 01 بهمن، 1393
نصرالله فیروزی، مرتضی صداقت، فرزاد شکاری زاده (ویراستار)، امیر ره افروز (ویراستار) نصرالله فیروزی
ناشر: نص - 1390
حمید کاظمی پور حمید کاظمی پور
ناشر: سمیع - 25 بهمن، 1388
ناشر: دانشگاه تهران - 15 مرداد، 1391
محمدتقی جاسمی محمدتقی جاسمی
ناشر: پرتو علم - 24 آبان، 1389
پییر لوری، زینب پودینه آقایی (مترجم)، رضا کوهکن (مترجم) پییر لوری
ناشر: انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران - 26 خرداد، 1388
دانلااچ. مدوز، حامد فلاح تفتی (مترجم)، عادل آذر (مترجم) دانلااچ. مدوز
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1395
منصور اوجی منصور اوجی
ناشر: فصل پنجم - 1390
فریبا مهراردستانی فریبا مهراردستانی
ناشر: دانژه - 18 دی، 1384
مایک رابینسون، رضا محمودی فقیهی (مترجم)، ویدا محمودی فقیهی (ویراستار)، حمیده حقیقی (ویراستار) مایک رابینسون
ناشر: چابک اندیش - 19 اسفند، 1391
ویلیام فاکنر، نجف دریابندری (مترجم) ویلیام فاکنر
ناشر: چشمه - 1395
تیمور آقایی فیشانی تیمور آقایی فیشانی
ناشر: کتاب طلایی جامع - 27 تیر، 1389