از نشر آدینه
برایان تریسی، کن بلانچارد، استفان کاوی، جیم بندروسکی، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) برایان تریسی
ناشر: آدینه - 1395
حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، بابک رایت (مترجم) حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)
ناشر: آدینه - 1396
گرنت کاردونه، هدا کمالیان (مترجم) گرنت کاردونه
ناشر: آدینه - 1397
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 1394
محمد هادی صیرفی، محمدرضا البرزی، محمد فرهمند آزاد، رضا آتش فراز محمد هادی صیرفی
ناشر: آدینه - 1395
سیامک حاجی یخچالی، زهرا برادران سیامک حاجی یخچالی
ناشر: آدینه - 1395
گری هیرکنز، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) گری هیرکنز
ناشر: آدینه - 11 اسفند، 1393
سی پاراماسیون، تی سوبرامانیان، عطاالله طالعی زاده (مترجم)، الیار پوررحیمیان (مترجم) سی پاراماسیون
ناشر: آدینه - 1394
اریک وینگ، ناصر حیدری (مترجم) اریک وینگ
ناشر: آدینه - 1395
گرانت کاردون، مریم اردکانی (مترجم)، زینب رفعت پناه گشتی (مترجم) گرانت کاردون
ناشر: آدینه - 1396