سیدعلی اکبر کسایی (گردآورنده) سیدعلی اکبر کسایی (گردآورنده)
ناشر: گلریز - 16 بهمن، 1390
تام اچ مکنزی، فرشته میلاد (مترجم) تام اچ مکنزی
ناشر: شبگون - 1395
ژان پیر شانزو، پل ریکور، عبدالرحمن نجل رحیم (مترجم)، بابک احمدی (مترجم) ژان پیر شانزو
ناشر: مرکز - 1392
مریم شیخی کیاسرایی مریم شیخی کیاسرایی
ناشر: قلم آذین رضا - 1390
ناشر: شهرآب - 30 دی، 1388
مهدی قربانی مهدی قربانی
ناشر: قاف مشهد الرضا (ع) - 10 مرداد، 1390
جیمزآر ساندرز، جری ال هورن، ربکا ای توماس، دی مارک توکت، هویلان یانگ، حمید رحیمیان (مترجم)، محمد ضیایی موید (مترجم) جیمزآر ساندرز
ناشر: رسا - دی، 1395
مریم غفاری (مترجم) مریم غفاری (مترجم)
ناشر: اندیشه خلاق - 1389
حمید هنرجو، ویدا ولی زاده (تصویرگر) حمید هنرجو
ناشر: زیبا - 31 فروردین، 1388
هاشم فردانش هاشم فردانش
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1396
شهرام اسدزاده شهرام اسدزاده
ناشر: موسسه فرهنگی و هنری زیتون سبز - 11 مرداد، 1389
محمدرضا سالاری محمدرضا سالاری
ناشر: طراوت - 1389
ناشر: معیار اندیشه - 1395
سیده اعظم حسینی (به اهتمام) سیده اعظم حسینی (به اهتمام)
ناشر: سوره مهر - اسفند، 1395
ناشر: حوزه هنری استان قزوین - 1387
مورین س. کرندل، محمد حریری اکبری (مترجم)، علیرضا استواری (ویراستار) مورین س. کرندل
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 27 مهر، 1390
اولف پیلکام، وحید خاشعی (مترجم)، مازیار ملکی (مترجم) اولف پیلکام
ناشر: آدینه - 1394
Robert Hill, Reza Abbaschian Robert Hill
ناشر: نوپردازان - 14 فروردین، 1390
غلامرضا امیرمظاهری، نیلوفر شعربافیان (گردآورنده) غلامرضا امیرمظاهری
ناشر: پارس پیدورا - 18 فروردین، 1387