از نشر آدینه
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 1398
جیسون سلک، تام بارتو، میتو رودی، المیرا محمودجانلو (مترجم) جیسون سلک
ناشر: آدینه - 1397
سازمان بین المللی استاندارد، بابک رایت (مترجم)، پریسا دلفان (مترجم) سازمان بین المللی استاندارد
ناشر: آدینه - 1398
بیل برنت، دیو ایوانز، سارا خلیلی (مترجم) بیل برنت
ناشر: آدینه - 1398
ناشر: آدینه - 1397
اولف پیلکام، وحید خاشعی (مترجم)، مازیار ملکی (مترجم) اولف پیلکام
ناشر: آدینه - 1394
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 1394
والاس استتینیوس، در رایلی وود، جاکولاین ال دویله، جان ال دویله، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) والاس استتینیوس
ناشر: آدینه - 1388
سعید یوسفی، میلاد کرمانشاهی، احمد سرابی سعید یوسفی
ناشر: آدینه - 1396
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - 1398