ام.پائولین بیکر، دونالد هیرن، بهروز قلی زاده (مترجم) ام.پائولین بیکر
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 1390
رمضانعلی حاجیلری، علی مسگری رمضانعلی حاجیلری
ناشر: صفار - 04 مهر، 1389
پاول هوارد-جونز، سیدکمال خرازی (مترجم) پاول هوارد-جونز
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1390
مجتبی کبیریان مجتبی کبیریان
ناشر: مدرسان شریف - 02 شهریور، 1393
ایمان موحد ایمان موحد
ناشر: کلید آموزش - 01 مهر، 1388
علیرضا میلانی زاده علیرضا میلانی زاده
ناشر: میلان افزار - بهمن، 1387
مهدی خلیلی مهدی خلیلی
ناشر: نورسان - 29 مرداد، 1385
میکل آنژ، مرجان ذوالفقاری (مترجم) میکل آنژ
ناشر: برگ نگار - 29 مرداد، 1393
ناشر: ایرا - 06 بهمن، 1389
ناشر: نی - 1395
یان کرایب، شهناز مسمی پرست (مترجم) یان کرایب
ناشر: موسسه نشرآگه - شهریور، 1396
کیت بریندلی، سروین هنربخش (مترجم) کیت بریندلی
ناشر: فنی حسینیان - 1393
محمدجواد کتابداری محمدجواد کتابداری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - آبان، 1395
حسین فرخ مهر حسین فرخ مهر
ناشر: عابد - 04 آبان، 1388
معصومه حسنی، فریبا سوری، هدا نظری معصومه حسنی
ناشر: مزینانی - 1389
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 26 بهمن، 1392
ناشر: واحه - 05 اسفند، 1393
راشل استراس، پریچهر صعودی (مترجم)، هارگوت تامسون (تصویرگر) راشل استراس
ناشر: نسل نو - 12 اسفند، 1387
سیدمحمد سادات اخوی، کتایون رجبی راد (ویراستار) سیدمحمد سادات اخوی
ناشر: نسیما - 29 بهمن، 1391
لمونی اسنیکت، فرزانه کریمی (مترجم) لمونی اسنیکت
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 1390