شمس الدین محمد حافظ، مسعود مهدی خانی (مقدمه) شمس الدین محمد حافظ
ناشر: معیار علم - 24 مهر، 1390
نیل بوکانان، ساجده تقی زاده (مترجم) نیل بوکانان
ناشر: گام - 31 فروردین، 1388
شهلا فرج زاده خوئینی شهلا فرج زاده خوئینی
ناشر: مهر نوین - 01 خرداد، 1389
قربان فاخته جوبنه، عبدالله کیوانی (عکاس) قربان فاخته جوبنه
ناشر: لوح زرین - 30 فروردین، 1388
بهرام میرحبیبی، سمیرا بیژنی، فرزانه میبدی، مصطفی نجفی، زهرا قراچلو (ویراستار)، محمدعلی زیرک (زیرنظر) بهرام میرحبیبی
ناشر: گل واژه - 1393
محمود شمس محمود شمس
ناشر: کلید آموزش - آذر، 1388
ریچارد تمپلار، سعید خاکسار (مترجم) ریچارد تمپلار
ناشر: موزون - 1385
ناشر: آییژ - 05 تیر، 1387
مصطفی صادقی مصطفی صادقی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 1380
ویلیام سی یرز، مارتا سی یرز، جواد میدانی (مترجم)، مهناز بهمن (ویراستار) ویلیام سی یرز
ناشر: صابرین، کتابهای دانه - 15 اسفند، 1391
مایک پیرت، محمدحسن امامی (مترجم)، بدری نیک فطرت (مترجم) مایک پیرت
ناشر: کیفیت و مدیریت - 1381
مصلح بن عبدالله سعدی، سیدحسین ابوترابی (گردآورنده) مصلح بن عبدالله سعدی
ناشر: الهام - 1388
محمدهاشم اکبریانی (زیرنظر)، سیدعبدالله سادات مدنی (تهیه کننده) محمدهاشم اکبریانی (زیرنظر)
ناشر: روزنگار - 21 شهریور، 1384
محمدرضا دژکام محمدرضا دژکام
ناشر: موسسه منشاء دانش - 1382
بنیامین اسپاک بنیامین اسپاک
ناشر: معیار علم - تیر، 1395
کلارنس ریموند وایلی، لوئیس برت، سیامک کاظمی (مترجم) کلارنس ریموند وایلی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 1393
عبدالحسین صبوری (مترجم) عبدالحسین صبوری (مترجم)
ناشر: آبگین رایان - 1389
یاسر ناظم نیا، محمدحسن تفرشی یاسر ناظم نیا
ناشر: انجمن ایرانیان - 1386
منصور اباذری فومشی منصور اباذری فومشی
ناشر: خرسندی - 01 اردیبهشت، 1394
نرگس یافتیان نرگس یافتیان
ناشر: زرد - 1383