حسن نراقی حسن نراقی
ناشر: نشر اختران - تیر، 1396
حسین شرفی حسین شرفی
ناشر: بوستان کتاب قم - 25 تیر، 1393
پریسا محمدی، مهناز قلی پور، بنفشه محمدی (ویراستار) پریسا محمدی
ناشر: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری - 07 تیر، 1393
ناصر سیف اللهی ناصر سیف اللهی
ناشر: حامی - 1388
پاتریک مودیانو پاتریک مودیانو
ناشر: افراز - 29 آذر، 1393
ناشر: آثار سبحان - تیر، 1395
فرزانه فریدمعیر (مترجم) فرزانه فریدمعیر (مترجم)
ناشر: دیبایه - 16 شهریور، 1390
جولیا گولدینگ، اکرم کرمی (مترجم) جولیا گولدینگ
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 16 مهر، 1391
بزرگ علوی بزرگ علوی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - دی، 1395
محمدتقی صرفی پور محمدتقی صرفی پور
ناشر: صرفی پور - 1388
جورج گرین، محمد ایازی (مترجم) جورج گرین
ناشر: بهار سبز - 1390
سمیه محمدی تکاسی سمیه محمدی تکاسی
ناشر: آی سانا - 1390
شهلا شعاعی، سایر محمدی (ویراستار) شهلا شعاعی
ناشر: پیکان - 29 بهمن، 1392
کورت تپرواین، کلارا کرمی (مترجم)، حمیده رستمی (ویراستار) کورت تپرواین
ناشر: نسل نو اندیش - 13 اردیبهشت، 1389
ناشر: ارمغان طوبی - 14 دی، 1392
مرتضی عاقله مرتضی عاقله
ناشر: آریا نوین - 1393
ناشر: دانشگاه قم - 1386
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت - 1389
داوید فوئنکینوس داوید فوئنکینوس
ناشر: هیرمند - بهمن، 1394
مهدی رضا درویش زاده، آرمان رضایتی چران مهدی رضا درویش زاده
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - آبان، 1394