کتابهای منتخب از نشر هیرمند
ماریون وودمن، آزاده کامیار (مترجم) ماریون وودمن
ناشر: هیرمند - 20 خرداد 1399
ماریالینا لمبکه، محمد همتی (مترجم) ماریالینا لمبکه
ناشر: هیرمند - 1398
پائولا هاوکینز، مهرآیین اخوت (مترجم) پائولا هاوکینز
ناشر: هیرمند - 22 آبان 1398
ناتسوئو کرینو، سیدسعید کلاتی (مترجم) ناتسوئو کرینو
ناشر: هیرمند - 28 خرداد 1398
کتابهای بورس و دانش آن از نشر آدینه
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1399
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1399
ناشر: آدینه - بهمن 1399
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1399
مجموعه کتاب های خلاصه از نشر آدینه
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - 1399
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1399
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 1399
جونا برگر، موسسه ترجمیک (مترجم) جونا برگر
ناشر: آدینه - 1399
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 1398
کال نیوپورت، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، بابک یاپیر رشتی (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 1399
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 1398
کتابهای دیگر از نشر آدینه
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 1399
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 1399
بو نورتون، نسرین امامی (مترجم) بو نورتون
ناشر: آدینه - 1398
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
سان تزو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)، نجمه افشاری (مترجم) سان تزو
ناشر: آدینه - 1398
ناشر: آدینه - 1399
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 1397
گرنت کاردونه، هدا کمالیان (مترجم) گرنت کاردونه
ناشر: آدینه - 1398

نماد اعتماد الکترونیک