از نشر آدینه
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - 1396
سعید یوسفی، میلاد کرمانشاهی، احمد سرابی سعید یوسفی
ناشر: آدینه - 1396
گرانت کاردون، مریم اردکانی (مترجم)، زینب رفعت پناه گشتی (مترجم) گرانت کاردون
ناشر: آدینه - 1396
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 1397
ابوالفضل شرافت، فرحناز کریمی ابوالفضل شرافت
ناشر: آدینه - 1397
اندری سدنیو، مسعود صفائی (مترجم) اندری سدنیو
ناشر: آدینه - 1396
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 1394
ناصر طاعتی (مترجم)، حمید رضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، سید داوود خاتمی نژاد (مترجم) ناصر طاعتی (مترجم)
ناشر: آدینه - دی، 1394
اریک وینگ، ناصر حیدری (مترجم) اریک وینگ
ناشر: آدینه - 1395
بیل برنت، دیو ایوانز، سارا خلیلی (مترجم) بیل برنت
ناشر: آدینه - 1397