کارول کوپر، سمیرا سرشک پژوه (مترجم) کارول کوپر
ناشر: اندیشه آور - 1388
علی رجب زاده قطری، ساناز نیک قدم حجتی علی رجب زاده قطری
ناشر: نگاه دانش - آذر، 1394
فخری یزدانی فخری یزدانی
ناشر: گوهرشاد - 30 دی، 1385
ناشر: سفیدسار - 16 خرداد، 1390
سیدمحمدحسن جواهری سیدمحمدحسن جواهری
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 1389
سوزان جفرز، مهدی قراچه داغی (مترجم) سوزان جفرز
ناشر: لیوسا - 1386
نیل شوبین، نیلوفر فشنگ ساز (مترجم)، فرید سمسارها (ویراستار) نیل شوبین
ناشر: تابش اندیشه - 27 مرداد، 1392
الهه حصاری، سمیه عبدالله پور (طراح) الهه حصاری
ناشر: سمیع - 02 اردیبهشت، 1388
محمد سادات اخوی (شاعر) محمد سادات اخوی (شاعر)
ناشر: حوا - 02 مهر، 1387
یونس باژدان، علی رضا باژدان یونس باژدان
ناشر: قلم اعظم - 1395
راحله ارتقائی راحله ارتقائی
ناشر: هنر اول - 1386
محمدرضا سرگلزایی محمدرضا سرگلزایی
ناشر: بهار سبز - خرداد، 1395
جواد یزدانی جواد یزدانی
ناشر: راز نهان - 1389
خسرو دوامی خسرو دوامی
ناشر: نیلوفر - 11 بهمن، 1384
ریموند چندلر ریموند چندلر
ناشر: روزنه کار - 01 اردیبهشت، 1394
سالومه فیضی سالومه فیضی
ناشر: ایمان - 1381
مریم غفاری (مترجم) مریم غفاری (مترجم)
ناشر: پیام کوثر - 1389
شارون هلر، مجتبی پردل (مترجم) شارون هلر
ناشر: ترانه - 1393