میریام استاپارد، رضا محتشمی توتکابنی (مترجم)، ایرج متولی (ویراستار) میریام استاپارد
ناشر: آییژ - 1386
کیوان سالمی فیه کیوان سالمی فیه
ناشر: زرین مهر - 1390
دن لافی دن لافی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان - اسفند، 1395
رابرت گرین رابرت گرین
ناشر: کلید آموزش - دی، 1394
هری هریسون، ملیسا هریسون، شمس الدین حسینی (مترجم)، الهام آرام نیا (مترجم)، حمیده رستمی (ویراستار) هری هریسون
ناشر: در دانش - 1393
نصرالله افاضل، مصطفی کیانی، خسرو ارغوانی فرد، اصغر اسدالهی، کاظم شاهملکی، بهزاد نیک پور پیله ورد، سیدعلی میرنوری (ویراستار)، روبن هوانسیان (ویراستار) نصرالله افاضل
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 1388
جواد حاجی آبادیان (مترجم) جواد حاجی آبادیان (مترجم)
ناشر: علم معمار - 1388
محمدرضا آشتیانی (به اهتمام)، علیرضا شوقیان (به اهتمام) محمدرضا آشتیانی (به اهتمام)
ناشر: رسانه تخصصی - 1387
شیو کومار، افسانه شعبان نژاد (بازنویسی) شیو کومار
ناشر: ذکر - دی، 1394
ناشر: اندیشه نگارسرآمد - 1387
حسن شکیب زاده حسن شکیب زاده
ناشر: اندیشه زرین - 1388
آونر لاسکین، محمد نخعی (مترجم) آونر لاسکین
ناشر: شهرآب - 10 مهر، 1390
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1395
مسلم رادمنش، معصومه چنگیزی آشتیانی مسلم رادمنش
ناشر: رسانه تخصصی - 1388
مایکل اوشی، یاسر مالی (مترجم)، سهند ساعدی (ویراستار) مایکل اوشی
ناشر: افق - 17 شهریور، 1392
ناشر: تنزیل - 1394
سیدمحمدابراهیم موسوی، معصومه ویس کرمی، محمود بهرامی زاده، مختار عراضپور سیدمحمدابراهیم موسوی
ناشر: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی - 16 تیر، 1389
سوزان کالینز، شهناز کمیلی زاده (مترجم)، اصغر اندرودی (ویراستار) سوزان کالینز
ناشر: در دانش - 16 آذر، 1392