از نشر آدینه
رالف کلایم، محسن ذکایی (مترجم) رالف کلایم
ناشر: آدینه - 29 آذر، 1389
جان ماکس ول جان ماکس ول
ناشر: آدینه - 12 اسفند، 1393
جیسون سلک، تام بارتو، میتو رودی، المیرا محمودجانلو (مترجم) جیسون سلک
ناشر: آدینه - اردیبهشت، 1397
محمد هادی صیرفی، محمدرضا البرزی، محمد فرهمند آزاد، رضا آتش فراز محمد هادی صیرفی
ناشر: آدینه - 1395
احمد برجی، وحید برادران، پیمان زندی احمد برجی
ناشر: آدینه - 1396
اریک وینگ، ناصر حیدری (مترجم) اریک وینگ
ناشر: آدینه - 1395
بیل برنت، دیو ایوانز، سارا خلیلی (مترجم) بیل برنت
ناشر: آدینه - 1397
سنایدر سینتیا، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) سنایدر سینتیا
ناشر: آدینه - 1397
گرنت کاردونه، هدا کمالیان (مترجم) گرنت کاردونه
ناشر: آدینه - 1397
محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) محسن ذکایی آشتیانی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1392