ترتیب بر اساس:
فردریک چارلز کاپلستون، اسماعیل سعادت (مترجم) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 24 دی 1395
وضعیت: دست دوم (خوب)
600000 ریال 480000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 22 آذر 1394
وضعیت: دست دوم (خوب)
300000 ریال 255000 ریال
فردریک چارلز کاپلستون فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: علم - 25 بهمن 1393
550000 ریال 250000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران - اسفند 1395
220000 ریال
اتین ژیلسون، سیداحمد احمدی (مترجم) اتین ژیلسون
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 30 بهمن 1392
310000 ریال
ویلیام جیمز دورانت ویلیام جیمز دورانت
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 26 خرداد 1398
800000 ریال
برایان مگی، حسن کامشاد (مترجم) برایان مگی
ناشر: نشر نی - 14 مرداد 1399
2400000 ریال
فردریک چارلز کاپلستون، ابراهیم دادجو (مترجم)، حسن افشار (ویراستار) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: علمی و فرهنگی - 24 تیر 1391
900000 ریال
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 9 دی 1393
2000000 ریال
فردریک چارلز کاپلستون، غلامرضا اعوانی (مترجم)، اسماعیل سعادت (ویراستار) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: سروش، علمی و فرهنگی - 8 تیر 1393
600000 ریال
نایجل راجرز، مل تامپسون نایجل راجرز
ناشر: امیرکبیر - 19 مرداد 1399
530000 ریال
ریچاردهنری پاپکین، آوروم استرول، سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم) ریچاردهنری پاپکین
ناشر: حکمت - 15 آبان 1391
2400000 ریال
پرویز بابایی پرویز بابایی
ناشر: نگاه - 23 شهریور 1398
2750000 ریال
فردریک چارلز کاپلستون، بهاء الدین خرمشاهی (مترجم)، اسماعیل سعادت (ویراستار) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: علمی و فرهنگی - 22 اردیبهشت 1393
2000000 ریال
رابرت سالمن، کتلین ماری هیگینز رابرت سالمن
ناشر: اختران - خرداد 1394
400000 ریال
نمایش 1 - 15 از 139 مورد