بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
ویلیام دیلینی اوگریدی، مایکل دابروولسکی ویلیام دیلینی اوگریدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر، 1394
390000 ریال
علی محمد حق شناس علی محمد حق شناس
ناشر: آگه - 1393
120000 ریال
محمد راسخ مهند محمد راسخ مهند
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1392
100000 ریال
جورج یول، محمد عموزاده مهدیرجی (مترجم) جورج یول
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر، 1395
90000 ریال
محمود بی جن خان محمود بی جن خان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر، 1394
75000 ریال
داریوش آشوری داریوش آشوری
ناشر: نشر مرکز - 01 اردیبهشت، 1394
295000 ریال
مهری باقری مهری باقری
ناشر: قطره - آبان، 1394
290000 ریال
ناشر: سوره مهر - اسفند، 1394
110000 ریال
علی درزی علی درزی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1396
130000 ریال
جورج یول، نسرین حیدری (مترجم) جورج یول
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
200000 ریال
سیدمحمد دبیرمقدم سیدمحمد دبیرمقدم
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 14 مرداد، 1393
370000 ریال
کوروش صفوی کوروش صفوی
ناشر: نشر مرکز - آذر، 1394
65000 ریال
محمدرضا باطنی محمدرضا باطنی
ناشر: آگه - 19 فروردین، 1394
90000 ریال
محمد دبیرمقدم محمد دبیرمقدم
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 26 آبان، 1393
170000 ریال
نمایش 1 - 15 از 483 مورد