بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
ویلیام دیلینی اوگریدی، مایکل دابروولسکی ویلیام دیلینی اوگریدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر، 1397
390000 ریال 351000 ریال
علی محمد حق شناس علی محمد حق شناس
ناشر: آگه - 1393
120000 ریال 108000 ریال
جورج یول، محمد عموزاده مهدیرجی (مترجم) جورج یول
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر، 1395
90000 ریال 81000 ریال
گلناز مدرسی قوامی گلناز مدرسی قوامی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آذر، 1396
110000 ریال 99000 ریال
محمد راسخ مهند محمد راسخ مهند
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1392
100000 ریال 90000 ریال
محمود بی جن خان محمود بی جن خان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر، 1397
130000 ریال 117000 ریال
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 1389
420000 ریال 378000 ریال
ناشر: سوره مهر - اسفند، 1394
110000 ریال 99000 ریال
مهری باقری مهری باقری
ناشر: قطره - آبان، 1397
290000 ریال 261000 ریال
داریوش آشوری داریوش آشوری
ناشر: نشر مرکز - 01 اردیبهشت، 1394
295000 ریال 265500 ریال
علی درزی علی درزی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1396
130000 ریال 117000 ریال
جورج یول، نسرین حیدری (مترجم) جورج یول
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر، 1397
200000 ریال 180000 ریال
محمد دبیرمقدم محمد دبیرمقدم
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 26 آبان، 1393
170000 ریال 153000 ریال
کوروش صفوی کوروش صفوی
ناشر: نشر مرکز - آذر، 1394
65000 ریال 58500 ریال
محمدرضا باطنی محمدرضا باطنی
ناشر: آگه - 19 فروردین، 1394
90000 ریال 72000 ریال
نمایش 1 - 15 از 680 مورد