ترتیب بر اساس:
آنتوان دو سنت اگزوپری، احمد شاملو (مترجم) آنتوان دو سنت اگزوپری
ناشر: نگاه - 14 اسفند 1401
900000 ریال 855000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
رومن گاری، سروش حبیبی (مترجم) رومن گاری
ناشر: نیلوفر - 3 تیر 1391
750000 ریال 712500 ریال
رومن گاری، لیلی گلستان (مترجم) رومن گاری
ناشر: نشر ثالث - 13 دی 1398
1100000 ریال 450000 ریال
آنا گاوالدا، الهام دارچینیان (مترجم) آنا گاوالدا
ناشر: قطره - 29 اردیبهشت 1400
650000 ریال 617500 ریال
ساموئل بکت، علیرضا طاهری عراقی (مترجم) ساموئل بکت
ناشر: نشر نی - 14 شهریور 1401
400000 ریال 380000 ریال
آنا گاوالدا آنا گاوالدا
ناشر: قطره - 15 تیر 1400
520000 ریال 300000 ریال
اریک امانوئل اشمیت اریک امانوئل اشمیت
ناشر: قطره - 20 آذر 1398
450000 ریال 405000 ریال
اریک امانوئل اشمیت اریک امانوئل اشمیت
ناشر: قطره - 4 دی 1398
450000 ریال 405000 ریال
آنا گاوالدا آنا گاوالدا
ناشر: قطره - 30 شهریور 1398
500000 ریال 450000 ریال
رومن گاری، مهدی غبرایی (مترجم) رومن گاری
ناشر: ناهید - 1398
650000 ریال 585000 ریال
جورج لوکاچ، محمدجعفر پوینده (مترجم) جورج لوکاچ
ناشر: ماهی - 14 اسفند 1397
450000 ریال 405000 ریال
آندره برتون آندره برتون
ناشر: افق - 19 مهر 1399
850000 ریال 765000 ریال
اریک امانوئل اشمیت اریک امانوئل اشمیت
ناشر: قطره - 12 آذر 1398
500000 ریال 450000 ریال
آلبر کامو، پرویز شهدی (مترجم) آلبر کامو
ناشر: مجید - 15 آذر 1401
450000 ریال 405000 ریال
اریک امانوئل اشمیت اریک امانوئل اشمیت
ناشر: قطره - 19 آذر 1398
400000 ریال 360000 ریال
نمایش 1 - 15 از 2,539 مورد