ترتیب بر اساس:
رویین پاکباز رویین پاکباز
ناشر: فرهنگ معاصر - 24 اسفند 1401
6000000 ریال 5400000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 252000 ریال
ناشر: چکامه - 8 تیر 1387
750000 ریال 675000 ریال
ناشر: فرهنگ معاصر - 1393
6000000 ریال
ناشر: سیمای دانش - 16 اسفند 1388
450000 ریال
رویین پاکباز (تدوین) رویین پاکباز (تدوین)
ناشر: فرهنگ معاصر - 1 خرداد 1392
1800000 ریال
ادوارد لوسی اسمیت، فرهاد گشایش (مترجم) ادوارد لوسی اسمیت
ناشر: مارلیک - 27 آذر 1390
200000 ریال
ناشر: برگ نگار - دی 1395
120000 ریال
نازنین محمدی نازنین محمدی
ناشر: زرین مهر - 13 مرداد 1388
28500 ریال
محمد اعظم زاده محمد اعظم زاده
ناشر: سیمای دانش، آذر - 15 آبان 1392
600000 ریال
عرفان قانعی فرد عرفان قانعی فرد
ناشر: علم - 2 تیر 1393
1350000 ریال
ینس هوفمان ینس هوفمان
ناشر: چاپ و نشر نظر - تیر 1397
200000 ریال
روئین پاکباز روئین پاکباز
ناشر: فرهنگ معاصر - 1395
12000000 ریال
عبدالرضا اتحاد عبدالرضا اتحاد
ناشر: رهنما - 2 آذر 1389
80000 ریال
عبدالله قنبری، زهرا کاشف عبدالله قنبری
ناشر: جنگل، جاودانه - 3 خرداد 1389
200000 ریال
عباسعلی مهاجری، معصومه طوفانپور (ویراستار) عباسعلی مهاجری
ناشر: دانشیار - 25 شهریور 1391
600000 ریال
نمایش 1 - 15 از 34 مورد