ترتیب بر اساس:
ناشر: نشر نی - 12 اردیبهشت 1401
800000 ریال 760000 ریال
ناشر: آدینه - 8 فروردین 1401
700000 ریال 630000 ریال
محمدجواد هراتی، محمدرحیم عیوضی، امیر عباس رجبی (ویراستار)، سیدسعید روحانی (ویراستار) محمدجواد هراتی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 28 دی 1400
350000 ریال 332500 ریال
ناشر: اختران - 16 بهمن 1401
500000 ریال 475000 ریال
یرواند آبراهامیان، کاظم فیروزمند (مترجم)، حسن شمس آوری (مترجم)، محسن مدیرشانه چی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر مرکز - 2 آذر 1400
1890000 ریال 1250000 ریال
محمدعلی کاتوزیان، علیرضا طیب (مترجم) محمدعلی کاتوزیان
ناشر: نشر نی - 5 شهریور 1401
1600000 ریال 1520000 ریال
یرواند آبراهامیان، محمدابراهیم فتاحی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - 23 بهمن 1401
1400000 ریال 1330000 ریال
یرواند آبراهامیان، احمد اشرف، محمدعلی کاتوزیان، محمدابراهیم فتاحی ولیلایی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - 26 فروردین 1401
680000 ریال 646000 ریال
ماشاء الله آجودانی ماشاء الله آجودانی
ناشر: اختران - 21 اسفند 1401
1900000 ریال 1805000 ریال
ناشر: نشر نی - 18 آذر 1401
980000 ریال 931000 ریال
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 3 مهر 1400
1600000 ریال 1520000 ریال
ناشر: علم - 23 آبان 1389
2850000 ریال 2707500 ریال
راجرمروین سیوری راجرمروین سیوری
ناشر: نشر مرکز - 13 اسفند 1398
1150000 ریال 1035000 ریال
ناشر: علمی - 9 مهر 1400
1950000 ریال 1852500 ریال
سیروس غنی، حسن کامشاد (مترجم) سیروس غنی
ناشر: نیلوفر - 1 آذر 1401
3450000 ریال 3277500 ریال
حبیب الله ابوالحسن شیرازی، ارسلان قربانی شیخ نشین، رضا سیمبر حبیب الله ابوالحسن شیرازی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 دی 1400
800000 ریال
نمایش 1 - 15 از 19,895 مورد