ترتیب بر اساس:
جورج تایلر میلر، مجید مخدوم فرخنده (مترجم) جورج تایلر میلر
ناشر: دانشگاه تهران - 20 شهریور، 1392
140000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آذر، 1396
260000 ریال
ادواردتی. هال، منوچهر طبیبیان (مترجم) ادواردتی. هال
ناشر: دانشگاه تهران - 1393
160000 ریال
احمد پوراحمد (مترجم)، محمد اسکندری نوده (مترجم) احمد پوراحمد (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 24 آذر، 1393
130000 ریال
احمد احمدی، محمدرضا شرفی، حسین محمودیان، سهیلا خوشبین احمد احمدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 22 آبان، 1389
25500 ریال
دیوید گلاور، شیلاف استرابریج دیوید گلاور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - خرداد، 1394
50000 ریال
پیترال. برگر، توماس لوکمان پیترال. برگر
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - مهر، 1395
250000 ریال
مهدی امانی مهدی امانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 19 مهر، 1393
60000 ریال
حسین شکویی، سیدمهدی موسی کاظمی، اسماعیل علی اکبری (ویراستار) حسین شکویی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1396
64000 ریال
جیمز لینزی، محمدرضا رضوانی (مترجم) جیمز لینزی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 26 مرداد، 1390
36500 ریال
مصطفی ازکیا، عادل زارع مصطفی ازکیا
ناشر: نشر نی - بهمن، 1395
280000 ریال
برانیسلاو مالینفسکی، محسن ثلاثی (مترجم)، ثریا بابایی (ویراستار) برانیسلاو مالینفسکی
ناشر: نشر ثالث - 30 شهریور، 1392
280000 ریال
جیمز آلبن بیل، علی مرشدیزاد (مترجم) جیمز آلبن بیل
ناشر: اختران - 03 دی، 1387
90000 ریال
حبیب الله زنجانی حبیب الله زنجانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 05 آذر، 1390
150000 ریال
جواد صفی نژاد جواد صفی نژاد
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 04 خرداد، 1388
58000 ریال
نمایش 1 - 15 از 220 مورد