ترتیب بر اساس:
دسیدریوس اراسموس، حسن صفاری (مترجم)، هرمز همایون پور (ویراستار) دسیدریوس اراسموس
ناشر: فرزان روز - 12 شهریور، 1392
200000 ریال
لوسییوس آنییوس سنکا، مهدی الیکائی (مترجم) لوسییوس آنییوس سنکا
ناشر: قطره - مرداد، 1395
100000 ریال
مارکوس تولیوس سیسرو مارکوس تولیوس سیسرو
ناشر: ققنوس - 18 مرداد، 1389
28000 ریال
تیتوس لوکرتیوس کارلوس، میرجلال الدین کزازی (مترجم) تیتوس لوکرتیوس کارلوس
ناشر: معین - 05 مهر، 1390
75000 ریال
سافو، ماریون گیبل، علی عبداللهی (مترجم) سافو
ناشر: مشکی - 23 آذر، 1387
120000 ریال
رالف تورک، محسن الهامیان (مترجم)، طاهره ایرانی (ویراستار) رالف تورک
ناشر: افکار - 05 آذر، 1387
350000 ریال
مارکوس تولیوس سیسرو مارکوس تولیوس سیسرو
ناشر: بهزاد - خرداد، 1394
70000 ریال
ویرژیل ویرژیل
ناشر: نشر مرکز - آذر، 1394
288000 ریال
ویرژیل، جلال الدین کزازی (مترجم) ویرژیل
ناشر: نشر مرکز - 1390
288000 ریال
مرتضی سرآبادانی مرتضی سرآبادانی
ناشر: چندگاه - 17 تیر، 1386
15000 ریال
لوسیوس آپولیوس، حمیده حق پناه (مترجم) لوسیوس آپولیوس
ناشر: گل افشان - 13 شهریور، 1389
12000 ریال
نورتراب فرای، هلن اولیائی نیا (مترجم) نورتراب فرای
ناشر: فردا - 26 خرداد، 1389
نمایش 1 - 13 از 13 مورد