ترتیب بر اساس:
دسیدریوس اراسموس، حسن صفاری (مترجم)، هرمز همایون پور (ویراستار) دسیدریوس اراسموس
ناشر: فرزان روز - 12 شهریور 1392
950000 ریال 855000 ریال
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
مارکوس تولیوس سیسرو مارکوس تولیوس سیسرو
ناشر: بهزاد - خرداد 1394
200000 ریال 180000 ریال
جسپر گریفین جسپر گریفین
ناشر: ماهی - مهر 1395
150000 ریال 135000 ریال
ویرژیل، جلال الدین کزازی (مترجم) ویرژیل
ناشر: نشر مرکز - 1390
288000 ریال
لوسییوس آنییوس سنکا، مهدی الیکائی (مترجم) لوسییوس آنییوس سنکا
ناشر: قطره - آذر 1397
100000 ریال
تیتوس لوکرتیوس کارلوس، میرجلال الدین کزازی (مترجم) تیتوس لوکرتیوس کارلوس
ناشر: معین - 5 مهر 1390
75000 ریال
مارکوس تولیوس سیسرو مارکوس تولیوس سیسرو
ناشر: ققنوس - 18 مرداد 1389
28000 ریال
سافو، ماریون گیبل، علی عبداللهی (مترجم) سافو
ناشر: مشکی - 23 آذر 1387
250000 ریال
رالف تورک، محسن الهامیان (مترجم)، طاهره ایرانی (ویراستار) رالف تورک
ناشر: افکار - 5 آذر 1387
850000 ریال
مارکوس تولیوس سیسرو مارکوس تولیوس سیسرو
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - خرداد 1395
150000 ریال
جلال ستاری جلال ستاری
ناشر: نشر مرکز - اسفند 1379
179000 ریال
دسیدریوس اراسموس، حسن صفاری (مترجم) دسیدریوس اراسموس
ناشر: نشر و پژوهش فرزان روز - 12 آذر 1398
600000 ریال
مرتضی سرآبادانی مرتضی سرآبادانی
ناشر: چندگاه - 17 تیر 1386
15000 ریال
Richard De Roussy de sales Richard De Roussy de sales
ناشر: هدف نوین - بهمن 1397
پوبلیوس اویدوس ناسو، محمداسماعیل فلزی (مترجم) پوبلیوس اویدوس ناسو
ناشر: چامه - 12 آذر 1387
نمایش 1 - 15 از 22 مورد