ترتیب بر اساس:
چارلز جنسن، بتی آواکیان (مترجم) چارلز جنسن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان، 1395
80000 ریال
ناشر: آزاد اندیشان، کارآفرینان - 1393
500000 ریال
ورنون هاید ماینر، مسعود قاسمیان (مترجم)، بابک محقق (ویراستار) ورنون هاید ماینر
ناشر: فرهنگستان هنر، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1393
160000 ریال
محمود مهرمحمدی، مرجان کیان محمود مهرمحمدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1397
190000 ریال
محمود مهرمحمدی محمود مهرمحمدی
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - خرداد، 1394
100000 ریال
ناشر: آزاد اندیشان، کارآفرینان - 1393
650000 ریال
یوهانس ایتن، فرهاد گشایش (مترجم)، عربعلی شروه (مصحح) یوهانس ایتن
ناشر: مارلیک - 11 مهر، 1388
150000 ریال
سیدرضا حسینی، اردشیر بروجنی (ویراستار) سیدرضا حسینی
ناشر: مارلیک - 05 بهمن، 1392
300000 ریال
ناشر: آیندگان - 13 آذر، 1384
300000 ریال
غلامعلی حاتم، مهدی حسینی (ویراستار) غلامعلی حاتم
ناشر: دانشگاه پیام نور - 13 خرداد، 1391
60000 ریال
مهدی انصاری (گردآورنده)، نصرالله تسلیمی (گردآورنده)، حمیدرضا قلیچ خانی (گردآورنده)، زهرا مصلحی (گردآورنده)، مهنوش خدامی (گردآورنده) مهدی انصاری (گردآورنده)
ناشر: آیندگان - 25 آبان، 1390
410000 ریال
سیدحسین جوزی، زهره اعتمادی (ویراستار)، نیره مژگان عروجی (ویراستار) سیدحسین جوزی
ناشر: مدرسه - 27 آذر، 1392
120000 ریال
نمایش 1 - 15 از 220 مورد