بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
محمود گلابچی، امیر فرجی محمود گلابچی
ناشر: دانشگاه تهران - 9 مرداد 1399
1300000 ریال
جونا برگر، موسسه ترجمیک (مترجم) جونا برگر
ناشر: آدینه - 22 مهر 1400
220000 ریال 176000 ریال
وحید قبادیان، خاطره اکرمی (ویراستار) وحید قبادیان
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1 فروردین 1399
980000 ریال
دیوید وانگ، لیندا گروت، علیرضا عینی فر (مترجم) دیوید وانگ
ناشر: دانشگاه تهران - 4 اسفند 1400
1000000 ریال
محمود گلابچی، حامد مظاهریان محمود گلابچی
ناشر: دانشگاه تهران - 27 آبان 1398
980000 ریال
زهرا قیابکلو زهرا قیابکلو
ناشر: سیمای دانش، جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 29 خرداد 1401
1100000 ریال
محمدابراهیم زارعی، قهرمان شیری (ویراستار) محمدابراهیم زارعی
ناشر: فن آوران - 1400
850000 ریال
دانا پی دورک، سیدامیرسعید محمودی (مترجم) دانا پی دورک
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 27 مهر 1401
1400000 ریال
فرانک چینگ، زهره قراگزلو (مترجم) فرانک چینگ
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 7 مرداد 1400
1100000 ریال
ماریوجورج سالوادوری، محمود گلابچی (مترجم) ماریوجورج سالوادوری
ناشر: دانشگاه تهران - 10 بهمن 1400
980000 ریال
ایوان مارگولیوس، محمود گلابچی (مترجم) ایوان مارگولیوس
ناشر: دانشگاه تهران - 23 مهر 1392
480000 ریال
حسین سلطانزاده حسین سلطانزاده
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 3 مهر 1390
980000 ریال
کریستیان نوربری شولتس، محمود امیریاراحمدی (مترجم) کریستیان نوربری شولتس
ناشر: آگه - 14 بهمن 1400
480000 ریال
رضا نوری شادمهانی رضا نوری شادمهانی
ناشر: مهکامه - 29 دی 1401
1100000 ریال
محمود گلابچی، کتایون تقی زاده محمود گلابچی
ناشر: دانشگاه تهران - 2 تیر 1393
720000 ریال
ویلیام کرتیس، مرتضی گودرزی (مترجم) ویلیام کرتیس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1399
2350000 ریال
نمایش 1 - 15 از 2,805 مورد