بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
وحید قبادیان، خاطره اکرمی (ویراستار) وحید قبادیان
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1397
350000 ریال
محمدیوسف کیانی محمدیوسف کیانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1397
140000 ریال
دیوید وانگ، لیندا گروت، علیرضا عینی فر (مترجم) دیوید وانگ
ناشر: دانشگاه تهران - 1396
300000 ریال
محمود گلابچی، امیر فرجی محمود گلابچی
ناشر: دانشگاه تهران - 1395
620000 ریال
ماریوجورج سالوادوری ماریوجورج سالوادوری
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - بهمن، 1395
200000 ریال
محمدیوسف کیانی (گردآورنده) محمدیوسف کیانی (گردآورنده)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - فروردین، 1395
175000 ریال
محمود گلابچی محمود گلابچی
ناشر: دانشگاه تهران - اسفند، 1395
250000 ریال
ایوان مارگولیوس، محمود گلابچی (مترجم) ایوان مارگولیوس
ناشر: دانشگاه تهران - 1392
100000 ریال
زهرا قیابکلو زهرا قیابکلو
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1394
160000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 18 اسفند، 1393
290000 ریال
منوچهر مزینی منوچهر مزینی
ناشر: شهیدی - مرداد، 1394
215000 ریال
مارتین پاولی، محمود گلابچی (مترجم) مارتین پاولی
ناشر: دانشگاه تهران - 1391
80000 ریال
فرانک چینگ فرانک چینگ
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - خرداد، 1395
340000 ریال
سیدابوالقاسم سیدصدر سیدابوالقاسم سیدصدر
ناشر: سیمای دانش - مهر، 1394
420000 ریال
محمدرضا طباطبائی محمدرضا طباطبائی
ناشر: فدک ایساتیس - 01 مرداد، 1391
250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,764 مورد