ترتیب بر اساس:
نیکوس کازانتزاکیس، محمد قاضی (مترجم) نیکوس کازانتزاکیس
ناشر: خوارزمی - 16 آذر 1401
1500000 ریال 1425000 ریال
ناشر: آدینه - 14 تیر 1401
350000 ریال 315000 ریال
ناشر: نشر نی - 12 خرداد 1399
1800000 ریال 1620000 ریال
نیکوس کازانتزاکیس نیکوس کازانتزاکیس
ناشر: نگاه - 7 آبان 1399
1450000 ریال 1305000 ریال
نیکوس کازانتزاکیس، محمود سلطانیه (مترجم) نیکوس کازانتزاکیس
ناشر: جامی - 17 اردیبهشت 1386
1450000 ریال 1305000 ریال
هومر، سعید نفیسی (مترجم) هومر
ناشر: بهزاد - 28 خرداد 1385
2000000 ریال 1800000 ریال
نیکوس کازانتزاکیس، محمد قاضی (مترجم) نیکوس کازانتزاکیس
ناشر: خوارزمی - 3 دی 1400
2400000 ریال 2160000 ریال
هومر، سعید نفیسی (مترجم) هومر
ناشر: هرمس - مرداد 1394
4900000 ریال 4410000 ریال
اوریپید، غلامرضا شهبازی (مترجم) اوریپید
ناشر: بیدگل - 24 آذر 1399
450000 ریال 405000 ریال
کریستوس اچ. پاپادیمیتریو، آپوستولوس کی دوکسیادیس کریستوس اچ. پاپادیمیتریو
ناشر: فاطمی - 1 مهر 1398
1800000 ریال 1620000 ریال
ائوریپیدس، عبدالله کوثری (مترجم) ائوریپیدس
ناشر: نشر نی - 8 آذر 1399
1860000 ریال 1674000 ریال
هومر هومر
ناشر: پارمیس - 1396
2450000 ریال 2205000 ریال
هومر هومر
ناشر: پارمیس - 1396
1950000 ریال 1755000 ریال
یانیس ریتسوس، علی عبداللهی (مترجم) یانیس ریتسوس
ناشر: گل آذین - 3 تیر 1393
450000 ریال 405000 ریال
سوفوکلس سوفوکلس
ناشر: آگه - 16 آذر 1399
750000 ریال 675000 ریال
هومر، سعید نفیسی (مترجم) هومر
ناشر: بهزاد - 28 خرداد 1385
2500000 ریال 2250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 151 مورد