ترتیب بر اساس:
نیکوس کازانتزاکیس، محمد قاضی (مترجم) نیکوس کازانتزاکیس
ناشر: خوارزمی - اردیبهشت، 1389
390000 ریال
هومر، جلال الدین کزازی (مترجم) هومر
ناشر: نشر مرکز - 08 بهمن، 1392
445000 ریال
نیکوس کازانتزاکیس، محمد قاضی (مترجم) نیکوس کازانتزاکیس
ناشر: خوارزمی - 31 فروردین، 1387
550000 ریال
هومر، جلال الدین کزازی (مترجم) هومر
ناشر: نشر مرکز - 1392
558000 ریال
یان کات، داود دانشور (مترجم)، منصور ابراهیمی (مترجم) یان کات
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 02 بهمن، 1392
180000 ریال
نیکوس کازانتزاکیس نیکوس کازانتزاکیس
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - خرداد، 1394
100000 ریال
نیکوس کازانتزاکیس، صالح حسینی (مترجم) نیکوس کازانتزاکیس
ناشر: نیلوفر - 14 تیر، 1393
480000 ریال
سوفوکلس، شاهرخ مسکوب (مترجم) سوفوکلس
ناشر: خوارزمی - 1386
350000 ریال
هومر، سعید نفیسی (مترجم) هومر
ناشر: دنیای کتاب - دی، 1395
280000 ریال
ناشر: علمی و فرهنگی - 02 مهر، 1386
90000 ریال
نیکوس کازانتزاکیس نیکوس کازانتزاکیس
ناشر: نگاه - اسفند، 1395
475000 ریال
سانتیاگو رونکاگلیولو، جیران مقدم (مترجم) سانتیاگو رونکاگلیولو
ناشر: افق - اردیبهشت، 1395
160000 ریال
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 16 آذر، 1393
95000 ریال
هومر، سعید نفیسی (مترجم) هومر
ناشر: هرمس - مرداد، 1394
680000 ریال
نمایش 1 - 15 از 109 مورد