ترتیب بر اساس:
ناشر: خرسندی - شهریور، 1395
200000 ریال
یاسابورو کووایاما، مقصود نامدار (مترجم) یاسابورو کووایاما
ناشر: فرهنگان - 08 بهمن، 1387
90000 ریال
معاونت نظارت راهبردی، امور نظام فنی (تدوین) معاونت نظارت راهبردی
ناشر: ریاست جمهوری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور - 27 آبان، 1393
120000 ریال
کامران رئیسی، هویار غفاری کامران رئیسی
ناشر: پژوهشکده هوافضا - 21 بهمن، 1388
25000 ریال
یاسابورو کووایاما، مقصود نامدار (مترجم) یاسابورو کووایاما
ناشر: فرهنگان - 07 بهمن، 1387
35000 ریال
گیتا خدابخشی گیتا خدابخشی
ناشر: عصر هنر - 29 آذر، 1388
17700 ریال
مجید گودرزی (گردآورنده) مجید گودرزی (گردآورنده)
ناشر: عصر هنر - 05 شهریور، 1385
10000 ریال
گیتا خدابخشی (گردآورنده) گیتا خدابخشی (گردآورنده)
ناشر: عصر هنر - 05 شهریور، 1385
8000 ریال
ناشر: بهینه - 06 بهمن، 1387
25000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد