ترتیب بر اساس:
ناشر: خرسندی - شهریور 1395
490000 ریال
ناشر: آدینه - 8 فروردین 1401
700000 ریال 630000 ریال
Richard De Roussy de sales Richard De Roussy de sales
ناشر: هدف نوین - بهمن 1397
یاسابورو کووایاما، مقصود نامدار (مترجم) یاسابورو کووایاما
ناشر: فرهنگان - 8 بهمن 1387
90000 ریال
یاسابورو کووایاما، مقصود نامدار (مترجم) یاسابورو کووایاما
ناشر: فرهنگان - 7 بهمن 1387
35000 ریال
گیتا خدابخشی گیتا خدابخشی
ناشر: عصر هنر - 29 آذر 1388
17700 ریال
مجید گودرزی (گردآورنده) مجید گودرزی (گردآورنده)
ناشر: عصر هنر - 5 شهریور 1385
10000 ریال
گیتا خدابخشی (گردآورنده) گیتا خدابخشی (گردآورنده)
ناشر: عصر هنر - 5 شهریور 1385
8000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی داده های طلایی خلیج فارس ایرانیان - 3 شهریور 1399
40000 ریال
ژان پل سارتر ژان پل سارتر
ناشر: آوای تمدن - 4 آبان 1398
360000 ریال
معاونت نظارت راهبردی، امور نظام فنی (تدوین) معاونت نظارت راهبردی
ناشر: ریاست جمهوری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور - 27 آبان 1393
120000 ریال
کامران رئیسی، هویار غفاری کامران رئیسی
ناشر: پژوهشکده هوافضا - 21 بهمن 1388
25000 ریال
ناشر: بهینه - 6 بهمن 1387
25000 ریال
نگار مرادی نگار مرادی
ناشر: مجد - مرداد 1397
140000 ریال
ناشر: سنجش و دانش - 25 آبان 1399
350000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد