ترتیب بر اساس:
نوشین دخت نفیسی نوشین دخت نفیسی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - اسفند، 1395
90000 ریال
یوسف منصورزاده، ابوالقاسم حاتمی یوسف منصورزاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها - 1396
200000 ریال
زهرا حبیبی زاد زهرا حبیبی زاد
ناشر: ایران شناسی - 13 دی، 1389
60000 ریال
محمود رمضانی (تدوین) محمود رمضانی (تدوین)
ناشر: چتر دانش - آبان، 1395
300000 ریال
ناشر: کهکشان دانش، آراد کتاب - دی، 1395
150000 ریال
ناشر: سخنکده - 27 بهمن، 1393
80000 ریال
جان هوارد فالک، لین دی. دیرکینگ جان هوارد فالک
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - اسفند، 1395
220000 ریال
ابراهیم عمرانی، رحمت الله فتاحی ابراهیم عمرانی
ناشر: چاپار، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران - 07 خرداد، 1387
20000 ریال
رضا حیدری شکیب رضا حیدری شکیب
ناشر: یسطرون - 15 شهریور، 1393
75000 ریال
دیوید پینایجر، حمید فرهمند بروجنی (مترجم) دیوید پینایجر
ناشر: گلدسته - 14 مهر، 1386
17000 ریال
محمد پوریان (ویراستار)، عبدالعظیم کریمی (گردآورنده) محمد پوریان (ویراستار)
ناشر: عابد - 21 خرداد، 1391
40000 ریال
ناشر: شلفین - 17 شهریور، 1393
90000 ریال
ناشر: موسسه دانش پارسیان - 21 تیر، 1390
36000 ریال
سازمان همیاری اشتغال دانش آموختگان (جهاد دانشگاهی) (تدوین) سازمان همیاری اشتغال دانش آموختگان (جهاد دانشگاهی) (تدوین)
ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی - 11 دی، 1390
نمایش 1 - 15 از 32 مورد