ترتیب بر اساس:
نوشین دخت نفیسی نوشین دخت نفیسی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - تیر، 1397
100000 ریال 90000 ریال
رضا حیدری شکیب رضا حیدری شکیب
ناشر: یسطرون - 15 شهریور، 1393
75000 ریال 67500 ریال
یوسف منصورزاده، ابوالقاسم حاتمی یوسف منصورزاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها - 1396
200000 ریال 180000 ریال
فرانسوآ مرس، آندره دواله فرانسوآ مرس
ناشر: به نشر انتشارات آستان قدس رضوی، کتابخانه و موزه ملی ملک - شهریور، 1395
350000 ریال 315000 ریال
زهرا حبیبی زاد زهرا حبیبی زاد
ناشر: ایران شناسی - 13 دی، 1389
60000 ریال 54000 ریال
علیرضا ملائی توانی (گردآورنده)، سیدمحمدحسین محمدی (گردآورنده) علیرضا ملائی توانی (گردآورنده)
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دی، 1396
200000 ریال 180000 ریال
محمود رمضانی (تدوین) محمود رمضانی (تدوین)
ناشر: چتر دانش - آبان، 1395
300000 ریال 270000 ریال
مریم شفیعی، محمدجواد آخودداد مریم شفیعی
ناشر: راه - تیر، 1396
50000 ریال 45000 ریال
ناشر: کهکشان دانش، آراد کتاب - دی، 1395
150000 ریال 135000 ریال
جان هوارد فالک، لین دی. دیرکینگ جان هوارد فالک
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - اسفند، 1395
220000 ریال 198000 ریال
ناشر: چاپار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران - اردیبهشت، 1397
300000 ریال 270000 ریال
ناشر: سخنکده - 27 بهمن، 1393
80000 ریال 72000 ریال
محمد زاهدی، بهاره حاجیها، مریم خیامباشی محمد زاهدی
ناشر: چهارباغ - 27 دی، 1390
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
34000 ریال 28900 ریال
محمد زاهدی، بهاره حاجیها، مریم خیامباشی محمد زاهدی
ناشر: چهارباغ - 27 دی، 1390
34000 ریال
نمایش 1 - 15 از 64 مورد