محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
نوشین دخت نفیسی نوشین دخت نفیسی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - آبان 1399
1100000 ریال 990000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
زهرا حبیبی زاد زهرا حبیبی زاد
ناشر: ایران شناسی - دی 1389
700000 ریال 630000 ریال
هیثم عید، محمدجواد جامعه بزرگی (مترجم)، سعیده میرزایی (مترجم) هیثم عید
ناشر: سازمان جهاد دانشگاهی تهران - اسفند 1400
800000 ریال 720000 ریال
جان هوارد فالک، لین دی. دیرکینگ جان هوارد فالک
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - اسفند 1395
840000 ریال 756000 ریال
هیواج. جنوویز، مریم الماسی (مترجم)، کورس سامانیان (مترجم)، ناهیده کاظم زاده گنجی (ویراستار) هیواج. جنوویز
ناشر: حکمت - اسفند 1398
1500000 ریال 1350000 ریال
محمد زاهدی، بهاره حاجیها، مریم خیامباشی محمد زاهدی
ناشر: چهارباغ - دی 1390
34000 ریال
رضا حیدری شکیب رضا حیدری شکیب
ناشر: یسطرون - شهریور 1393
75000 ریال
یوسف منصورزاده، ابوالقاسم حاتمی یوسف منصورزاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها - 1396
200000 ریال
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - مرداد 1400
680000 ریال
دیوید پینایجر، حمید فرهمند بروجنی (مترجم) دیوید پینایجر
ناشر: گلدسته - مهر 1386
17000 ریال
ابراهیم عمرانی، رحمت الله فتاحی ابراهیم عمرانی
ناشر: چاپار، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران - خرداد 1387
20000 ریال
فرانسوآ مرس، آندره دواله فرانسوآ مرس
ناشر: به نشر انتشارات آستان قدس رضوی، کتابخانه و موزه ملی ملک - شهریور 1395
350000 ریال
ناشر: چاپار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران - اردیبهشت 1397
480000 ریال
سیدمحمود میرعزیزی، ابوالفضل صادقپورفیروزآباد سیدمحمود میرعزیزی
ناشر: سمیرا - اسفند 1397
440000 ریال
نمایش 1 - 15 از 93 مورد