بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
علی اصغر خندان علی اصغر خندان
ناشر: موسسه فرهنگی طه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 6 اردیبهشت 1400
1200000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
لیندا الدر، ریچارد پل، مهدی خسروانی(بازنویسی) لیندا الدر
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - 23 آذر 1401
600000 ریال
محمد خوانساری محمد خوانساری
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1399
450000 ریال 410000 ریال
علی اصغر خندان علی اصغر خندان
ناشر: بوستان کتاب - 20 مهر 1399
1300000 ریال 1000000 ریال
علی اصغر خندان علی اصغر خندان
ناشر: بوستان کتاب - 20 مهر 1399
1300000 ریال 1000000 ریال
محمد خوانساری محمد خوانساری
ناشر: دیدار - 21 مهر 1400
1150000 ریال
دی.کیو. مک اینرنی دی.کیو. مک اینرنی
ناشر: سبزان - دی 1395
590000 ریال 180000 ریال
غلامرضا ذکیانی، محبوبه جان نثاری غلامرضا ذکیانی
ناشر: علم - 26 مهر 1389
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
200000 ریال 170000 ریال
مفضل بن عمر اثیرالدین ابهری، مهدی عظیمی(مصحح) مفضل بن عمر اثیرالدین ابهری
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - مهر 1397
400000 ریال
ضیاء موحد ضیاء موحد
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 20 اسفند 1398
500000 ریال
لطف الله نبوی لطف الله نبوی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 26 آذر 1398
230000 ریال
محمدعلی اژه ای محمدعلی اژه ای
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 26 آذر 1393
150000 ریال
محمد خوانساری محمد خوانساری
ناشر: آگاه - 1394
850000 ریال
پل تیدمن، هاوارد کهین، رضا اکبری (مترجم) پل تیدمن
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1399
520000 ریال
محمدرضا مظفر، علی شیروانی (مترجم) محمدرضا مظفر
ناشر: دار العلم - 1398
460000 ریال
نمایش 1 - 15 از 377 مورد