ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه تهران - 1399
500000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
کوین لینچ، منوچهر مزینی (مترجم) کوین لینچ
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 16 دی 1397
750000 ریال 700000 ریال
واتسلاف اوستروفسکی، لادن اعتضادی (مترجم) واتسلاف اوستروفسکی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - بهمن 1395
80000 ریال 60000 ریال
فرانسواز شوای، سیدمحسن حبیبی (مترجم) فرانسواز شوای
ناشر: دانشگاه تهران - 1397
390000 ریال 360000 ریال
کرامت الله زیاری، پروانه شاه حسینی (ویراستار) کرامت الله زیاری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1394
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
100000 ریال 80000 ریال
سایمون بل سایمون بل
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - مرداد 1394
280000 ریال
تام ترنر، حمیدرضا عظمتی (مترجم) تام ترنر
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - اسفند 1395
400000 ریال
تونی برتوسکی، ثمر ترابی کرمانشاه (مترجم) تونی برتوسکی
ناشر: یزدا - 16 مرداد 1395
600000 ریال
مسعود علیمردانی (مترجم)، کسری کتاب اللهی (مترجم) مسعود علیمردانی (مترجم)
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دی 1396
300000 ریال
اسماعیل شیعه اسماعیل شیعه
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 14 اسفند 1398
320000 ریال
فریدون قریب فریدون قریب
ناشر: دانشگاه تهران - 1399
320000 ریال
جیمز موریس، راضیه رضازاده (مترجم) جیمز موریس
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 26 بهمن 1398
2280000 ریال
اسماعیل شیعه اسماعیل شیعه
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 14 اسفند 1398
500000 ریال
ای ین بنتلی، مصطفی بهزادفر (مترجم) ای ین بنتلی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 6 اسفند 1398
1100000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - خرداد 1394
120000 ریال
نمایش 1 - 15 از 589 مورد