ترتیب بر اساس:
اسماعیل شیعه اسماعیل شیعه
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1395
120000 ریال
فریدون قریب فریدون قریب
ناشر: دانشگاه تهران - 1394
180000 ریال
واتسلاف اوستروفسکی، لادن اعتضادی (مترجم) واتسلاف اوستروفسکی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - بهمن، 1395
80000 ریال
سیدحسین بحرینی سیدحسین بحرینی
ناشر: دانشگاه تهران - 1393
200000 ریال
کوین لینچ کوین لینچ
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - اسفند، 1395
200000 ریال
ناصر مشهدی زاده دهاقانی ناصر مشهدی زاده دهاقانی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 27 اسفند، 1390
330000 ریال
کرامت الله زیاری، پروانه شاه حسینی (ویراستار) کرامت الله زیاری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 10 خرداد، 1388
75000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - مرداد، 1394
200000 ریال
اسماعیل شیعه اسماعیل شیعه
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 01 مرداد، 1386
110000 ریال
فرانسواز شوای، سیدمحسن حبیبی (مترجم) فرانسواز شوای
ناشر: دانشگاه تهران - 1394
250000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - خرداد، 1394
120000 ریال
حسین سلطان زاده حسین سلطان زاده
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 15 شهریور، 1393
150000 ریال
پروین پرتوی پروین پرتوی
ناشر: فرهنگستان هنر - 1394
150000 ریال
علی شماعی، احمد پوراحمد علی شماعی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 23 آذر، 1392
125000 ریال
ای ین بنتلی، مصطفی بهزادفر (مترجم) ای ین بنتلی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1396
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 354 مورد