بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
رضا راعی، احمد پویان فر رضا راعی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
280000 ریال
علی نیک طالع علی نیک طالع
ناشر: چالش - مرداد، 1396
500000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان، 1397
180000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - مهر، 1397
200000 ریال
سیدحمید خداداد، شهریار عزیزی، حسین میرحسینی، معصومه اروانه (ویراستار) سیدحمید خداداد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
110000 ریال
سیدجواد پورمقیم سیدجواد پورمقیم
ناشر: نشر نی - 19 مرداد، 1392
76000 ریال
ناشر: کیومرث - 18 آبان، 1392
150000 ریال
دومینیک سالواتوره، حمیدرضا ارباب (مترجم) دومینیک سالواتوره
ناشر: نشر نی - 1385
وضعیت: دست دوم (خوب)
140000 ریال
کوروش کاویانی کوروش کاویانی
ناشر: میزان - 1396
200000 ریال
الری سمپسون، علی ضرغام (مترجم) الری سمپسون
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی - مرداد، 1395
120000 ریال
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 25 اسفند، 1392
110000 ریال
رابرت هاوگن، علی پارساییان (مترجم) رابرت هاوگن
ناشر: ترمه - آذر، 1395
250000 ریال
ناشر: مجد - بهمن، 1397
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 235 مورد