بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
چارلز برسلر، مصطفی عابدینی فرد (مترجم)، حسین پاینده (ویراستار) چارلز برسلر
ناشر: نیلوفر - 1396
285000 ریال
سیروس شمیسا سیروس شمیسا
ناشر: میترا - 1394
800000 ریال
بابک احمدی بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز - مرداد، 1395
865000 ریال
روبر اسکارپی، مرتضی کتبی (مترجم) روبر اسکارپی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 30 بهمن، 1392
35000 ریال
ویلفرد گرین، ارل لیبر ویلفرد گرین
ناشر: نیلوفر - شهریور، 1395
250000 ریال
سیروس شمیسا سیروس شمیسا
ناشر: میترا - 1394
400000 ریال
رولان بارت رولان بارت
ناشر: نشر مرکز - دی، 1395
225000 ریال
کاظم لطفی پورساعدی کاظم لطفی پورساعدی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - دی، 1395
120000 ریال
ناشر: نیلوفر - آبان، 1394
165000 ریال
ناشر: نشر مرکز - 24 آذر، 1393
315000 ریال
بابک احمدی بابک احمدی
ناشر: گام نو - اسفند، 1395
88000 ریال
زیگبرت سالمن پراور، علی رضا انوشیروانی (مترجم) زیگبرت سالمن پراور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - بهمن، 1397
80000 ریال
حمیدرضا شعیری، ترانه وفایی حمیدرضا شعیری
ناشر: علمی و فرهنگی - 22 دی، 1388
25000 ریال
عبدالحسین زرین کوب عبدالحسین زرین کوب
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 29 آذر، 1393
150000 ریال
حسین پاینده حسین پاینده
ناشر: نیلوفر - 09 آذر، 1390
275000 ریال
نمایش 1 - 15 از 263 مورد