ترتیب بر اساس:
محمد حسین گنجی محمد حسین گنجی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مرداد، 1394
120000 ریال
محمدتقی مصباح محمدتقی مصباح
ناشر: شرکت چاپ و نشر بین الملل - 1392
220000 ریال
محمدتقی مصباح محمدتقی مصباح
180000 ریال
ناشر: آگاه - 23 آذر، 1387
180000 ریال
حسین سلیمانی حسین سلیمانی
ناشر: علمی و فرهنگی - 28 اردیبهشت، 1393
135000 ریال
ناشر: علم - 04 دی، 1387
32500 ریال
حمید صاحب جمعی حمید صاحب جمعی
ناشر: نشر ثالث - 28 بهمن، 1385
17000 ریال
شهریار زرشناس شهریار زرشناس
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 29 بهمن، 1392
90000 ریال
ژیل دولوز، فلیکس گتاری ژیل دولوز
ناشر: نشر نی - 25 آبان، 1393
320000 ریال
اصغر دادبه اصغر دادبه
ناشر: دانشگاه پیام نور - 07 دی، 1392
175000 ریال
کریستوفر همیلتون، منا موسوی (مترجم) کریستوفر همیلتون
ناشر: علمی و فرهنگی - 25 فروردین، 1393
140000 ریال
اگنش هلر، فاطمه صادقی (مترجم) اگنش هلر
ناشر: نگاه معاصر - 26 شهریور، 1392
210000 ریال
اصغر دادبه اصغر دادبه
ناشر: دانشگاه پیام نور - 19 دی، 1385
170000 ریال
روژه پل درووا روژه پل درووا
ناشر: آفرینگان - آبان، 1395
50000 ریال
نمایش 1 - 15 از 145 مورد