بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
سیدجواد پورمقیم سیدجواد پورمقیم
ناشر: نشر نی - 19 مرداد، 1392
76000 ریال
دومینیک سالواتوره، حمیدرضا ارباب (مترجم) دومینیک سالواتوره
ناشر: نشر نی - 1385
وضعیت: دست دوم (خوب)
140000 ریال
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دی، 1395
170000 ریال
تامس لارسون، دیوید اسکیدمور، احمد ساعی (مترجم)، مهدی تقوی (مترجم) تامس لارسون
ناشر: قومس - 08 تیر، 1393
400000 ریال
شمس السادات زاهدی شمس السادات زاهدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 05 اردیبهشت، 1389
36000 ریال
حسن فارسیجانی حسن فارسیجانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 29 دی، 1393
85000 ریال
دومینیک سالواتوره، هدایت ایران پرور (مترجم)، حسن گلریز (مترجم) دومینیک سالواتوره
ناشر: نشر نی - 25 تیر، 1393
340000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی - اسفند، 1394
230000 ریال
جوانا کاپستیک، مریل لوید، فرزانه سالمی (مترجم) جوانا کاپستیک
ناشر: پشوتن - 05 بهمن، 1393
300000 ریال
علی نقی امیری، بلال پناهی علی نقی امیری
ناشر: دانشگاه تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 07 دی، 1390
51500 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - اسفند، 1395
240000 ریال
ناشر: پشوتن - 01 آبان، 1392
200000 ریال
سیدجواد پورمقیم سیدجواد پورمقیم
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر، 1394
175000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 11 دی، 1391
140000 ریال
اصغر ابوالحسنی هستیانی، بیتا شایگانی اصغر ابوالحسنی هستیانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن، 1397
270000 ریال
نمایش 1 - 15 از 63 مورد