ترتیب بر اساس:
کیت نش، محمدتقی دلفروز (مترجم) کیت نش
ناشر: کویر - آذر، 1395
250000 ریال
محمدرضا شرفی محمدرضا شرفی
ناشر: انجمن اولیاء و مربیان - 1393
95000 ریال
ناشر: نشر نی - مهر، 1397
300000 ریال
احمد نقیب زاده احمد نقیب زاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آذر، 1396
120000 ریال
باربارا دی انجلیس، هادی ابراهیمی (مترجم) باربارا دی انجلیس
ناشر: نسل نو اندیش - فروردین، 1396
559000 ریال
آندرو میلنر، جف براویت آندرو میلنر
ناشر: ققنوس - مهر، 1394
320000 ریال
سو آلوین، محمود حبیبی مظاهری (مترجم) سو آلوین
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - 1397
200000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 30 مهر، 1393
80000 ریال
مارابل مورگان، پریسا علی نیا (مترجم) مارابل مورگان
ناشر: خجسته - 1396
150000 ریال
جان استوری جان استوری
ناشر: نشرآگه - مرداد، 1395
260000 ریال
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - بهمن، 1395
450000 ریال
مالکوم همیلتون مالکوم همیلتون
ناشر: نشر ثالث - آذر، 1394
350000 ریال
ناشر: رسا - 1395
450000 ریال
سیدرضا صالحی امیری سیدرضا صالحی امیری
ناشر: ققنوس - مهر، 1395
170000 ریال
ژان بودریار ژان بودریار
ناشر: نشر ثالث - 1397
320000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,810 مورد