ترتیب بر اساس:
فاضل لاریجانی فاضل لاریجانی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی. واحد آیت الله آملی - اسفند 1396
150000 ریال
ناشر: پردیس دانش - 1 اردیبهشت 1386
ریچاردفیلیپس فاینمن، منوچهر کیهانی (مترجم)، زهره ابراهیم نژاد (مترجم)، سمیرا ناظر (مترجم) ریچاردفیلیپس فاینمن
ناشر: همگنان - 24 مهر 1384
15000 ریال
ناشر: دانشگاه الزهراء (س) - دی 1395
200000 ریال
علی رحمانی فیروزجاه، سعدیه سهرابی علی رحمانی فیروزجاه
ناشر: نگاه بینه - 13 آبان 1392
80000 ریال
ناشر: میرماه - 24 خرداد 1390
45000 ریال
فرانک سیدی فرانک سیدی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی (اراک)، انتشارات علمی - خرداد 1396
100000 ریال
یدالله حیدری یدالله حیدری
ناشر: ولی - 3 مهر 1391
20000 ریال
ناشر: پارپیرار - 26 آبان 1386
32000 ریال
ابراهیم فیاض ابراهیم فیاض
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها - 22 آذر 1389
25000 ریال
جیدو کریشنامورتی، محمدجعفر مصفا (مترجم) جیدو کریشنامورتی
ناشر: قطره - 25 آبان 1384
18000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 31 شهریور 1398
290000 ریال
محمد وحیدی محمد وحیدی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 8 دی 1388
48000 ریال
سیدصادق حقیقت سیدصادق حقیقت
ناشر: طبا - 17 بهمن 1391
175000 ریال
اسماعیل یزدان پور اسماعیل یزدان پور
ناشر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی - 16 آبان 1388
24000 ریال
نمایش 46 - 60 از 60 مورد