ترتیب بر اساس:
ادگار مورن، امیلیوروژه سیورانا، رائول دومینگوموتا، عباس باقری (مترجم) ادگار مورن
ناشر: علم - 21 اردیبهشت 1388
26500 ریال
ناشر: آدینه - 24 دی 1400
160000 ریال 128000 ریال
سعید زیباکلام سعید زیباکلام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 بهمن 1389
40500 ریال
کلیفورد کانر کلیفورد کانر
ناشر: ماهی - فروردین 1396
380000 ریال
حمید پارسانیا حمید پارسانیا
ناشر: کتاب فردا - مرداد 1395
124000 ریال
آرش حیدری (گردآورنده) آرش حیدری (گردآورنده)
ناشر: تیسا - آذر 1394
200000 ریال
استیو فولر، محمدابراهیم محجوب (مترجم) استیو فولر
ناشر: نشر گمان - خرداد 1395
330000 ریال
محمد توکل محمد توکل
ناشر: جامعه شناسان - 11 خرداد 1389
750000 ریال
فاطمه امین پور فاطمه امین پور
ناشر: بوستان کتاب قم - 29 فروردین 1391
40000 ریال
مایکل مولکی، حسین کچوئیان (مترجم) مایکل مولکی
ناشر: نشر نی - 13 تیر 1389
480000 ریال
میشل فوکو، عبدالقادر سواری (مترجم) میشل فوکو
ناشر: گام نو - 3 شهریور 1389
54000 ریال
آلوین آی گلدمن آلوین آی گلدمن
ناشر: ققنوس - خرداد 1395
60000 ریال
ماسیمیانو بوتچی، مصطفی تقوی (مترجم) ماسیمیانو بوتچی
ناشر: آگاه - 9 شهریور 1398
320000 ریال
ادگار مورن، راول دمینگو موتا، روخر سییورانا، محمد یمنی دوزی سرخابی (مترجم) ادگار مورن
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 9 بهمن 1387
17000 ریال
ناشر: طهوری - 30 دی 1398
1350000 ریال
منوچهر آشتیانی منوچهر آشتیانی
ناشر: قطره - 17 فروردین 1384
220000 ریال
نمایش 16 - 30 از 60 مورد