پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

بابک سهرابی بابک سهرابی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - خرداد، 1395
130000 ریال
راجر براوئر، ایرج محمدفام (مترجم)، مصطفی میرزایی علی آبادی (مترجم) راجر براوئر
ناشر: فن آوران - بهمن، 1397
500000 ریال
رضا تهرانی رضا تهرانی
ناشر: نگاه دانش - خرداد، 1397
440000 ریال
فرشته موتابی(به اهتمام) فرشته موتابی(به اهتمام)
ناشر: دانژه - شهریور، 1397
420000 ریال
اندری سدنیو، مسعود صفائی (مترجم) اندری سدنیو
ناشر: آدینه - 1396
180000 ریال 162000 ریال
الین مازلیش، آدل فیبر، فاطمه عباسی فر (مترجم) الین مازلیش
ناشر: دایره - 1398
550000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1398
320000 ریال
سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، علی مقدسی بردر (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1398
730000 ریال 620500 ریال
جی کنراد لوینسون، همایون رکنی فاجار (مترجم) جی کنراد لوینسون
ناشر: سیته - 1398
370000 ریال
احمد روستا، داور ونوس احمد روستا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1398
320000 ریال
رابرت لیهی، حسن حمیدپور (مترجم) رابرت لیهی
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - بهمن، 1398
600000 ریال
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - مهر، 1395
190000 ریال
پل واکتل، نیما قربانی (مترجم)، سحر طاهباز (مترجم) پل واکتل
ناشر: دانشگاه تهران - مرداد، 1398
340000 ریال
اکهارت اوتمر، زیگلینده اوتمر، مهدی نصر اصفهانی (مترجم) اکهارت اوتمر
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 1398
890000 ریال
سنایدر سینتیا، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) سنایدر سینتیا
ناشر: آدینه - 1397
400000 ریال 360000 ریال
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
120000 ریال
جفری یانگ، علی صاحبی (مترجم)، حسن حمیدپور (مترجم) جفری یانگ
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 1395
200000 ریال
مصطفی تبریزی، علیرضا تبریزی مصطفی تبریزی
ناشر: فراروان - 1398
230000 ریال
ناشر: قطره - 1398
850000 ریال
سیدباقر فاطمی سیدباقر فاطمی
ناشر: آزاده - دی، 1396
300000 ریال
طاهره فیضی، داود مدنی (ویراستار) طاهره فیضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1396
460000 ریال
ناشر: دانژه - 27 آبان، 1398
1300000 ریال
محمد عطائی محمد عطائی
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود - بهمن، 1396
330000 ریال
آرین قلی پور، عسل آغاز آرین قلی پور
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 22 مرداد، 1398
410000 ریال
هال ادوارد رانکل، اکرم کرمی (مترجم) هال ادوارد رانکل
ناشر: صابرین، کتابهای دانه - 1398
330000 ریال