پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

امیرحسین کوکبی، حامد جمشیدی اول امیرحسین کوکبی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 01 آبان، 1391
120000 ریال
مارس فونتانا، احمد ساعتچی (مترجم) مارس فونتانا
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1394
550000 ریال
امیرحسین کوکبی امیرحسین کوکبی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - آبان، 1397
350000 ریال