پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

حسن فاطمی حسن فاطمی
ناشر: شرکت سهامی انتشار - اسفند، 1395
150000 ریال
ناشر: آموزش و ترویج کشاورزی - 01 بهمن، 1393
255000 ریال
ویلیام کارول فریزیر، دنیس وستهاف، سیدعلی مرتضوی (مترجم)، مهدی کاشانی نژاد (مترجم)، سیدحمیدرضا ضیاءالحق (مترجم) ویلیام کارول فریزیر
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - اردیبهشت، 1397
340000 ریال
ولف کروگر، آنالیز کروگر، مهدی کریمی (مترجم)، علی مرتضوی (مترجم)، رسول کدخدایی (مترجم) ولف کروگر
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 17 آبان، 1393
250000 ریال
جان دمان، بابک قنبرزاده (مترجم) جان دمان
ناشر: آییژ - 1398
370000 ریال
علیرضا امیری، محمدمعین مهردادیان علیرضا امیری
ناشر: کتاب آوا - اسفند، 1394
120000 ریال
فتح الله مضطرزاده فتح الله مضطرزاده
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - بهمن، 1395
200000 ریال
رابرت اوالد تریبال، طاهره کاغذچی (مترجم) رابرت اوالد تریبال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - خرداد، 1397
340000 ریال
اوکتاو لونسپیل اوکتاو لونسپیل
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - آبان، 1396
140000 ریال
کرامت الله ایماندل کرامت الله ایماندل
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - تیر، 1397
230000 ریال