پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

چارلز مورتیمر، عیسی یاوری (مترجم)، محمد حسن پور (ویراستار) چارلز مورتیمر
ناشر: علوم دانشگاهی - 1398
400000 ریال
علی رضاییان علی رضاییان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان، 1397
240000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران، تهران - مهر، 1398
800000 ریال
حسن کلهر حسن کلهر
ناشر: شرکت سهامی انتشار - آبان، 1397
195000 ریال
محمد چالکش امیری محمد چالکش امیری
ناشر: ارکان دانش - آذر، 1397
400000 ریال
جرالد لیبرمن، آلبرت هازمر باوکر، هاشم محلوجی (مترجم)، علیرضا جباری (ویراستار) جرالد لیبرمن
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1393
210000 ریال
ناشر: دی نگار - 1395
380000 ریال
ناشر: شهرآب، آینده سازان - 06 اسفند، 1392
150000 ریال
حسن کلهر حسن کلهر
ناشر: شرکت سهامی انتشار - دی، 1397
190000 ریال
رونالد آلن، روی بیلینتون، محسن رضائیان (مترجم) رونالد آلن
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - بهمن، 1394
220000 ریال
ناشر: کوهسار - آبان، 1397
250000 ریال
زهرا قیابکلو زهرا قیابکلو
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1395
200000 ریال
مهدی خرازان، ناصر صابری (ویراستار) مهدی خرازان
ناشر: نما، جهان فردا - مرداد، 1394
225000 ریال
علی خاکی صدیق علی خاکی صدیق
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - مهر، 1397
280000 ریال
سام شانموگام، محمدرضا عارف (مترجم) سام شانموگام
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - اردیبهشت، 1395
190000 ریال
دیوید گاسکل، علی سعیدی (مترجم)، احسان الهامی (ویراستار)، سامان سعیدی (ویراستار) دیوید گاسکل
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1394
170000 ریال
سیدمحمد سیدحسینی سیدمحمد سیدحسینی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1398
500000 ریال
روی داست، احمد جعفری (مترجم)، اصغر حاج سقطی (مترجم) روی داست
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1392
460000 ریال
راجر براوئر، ایرج محمدفام (مترجم)، مصطفی میرزایی علی آبادی (مترجم) راجر براوئر
ناشر: فن آوران - بهمن، 1397
500000 ریال
ناشر: دانشگاهی کیان - 1397
150000 ریال
مهدی خرازان، نیما راسخ صالح (ویراستار)، ناصر صابری (ویراستار) مهدی خرازان
ناشر: نما، جهان فردا - 27 آذر، 1392
225000 ریال
نیما سام خانیانی، سدید سلاجقه نیما سام خانیانی
ناشر: اندیشه سرا - شهریور، 1396
500000 ریال
رضا آتش فراز (مترجم)، روح الله رامشانی (مترجم) رضا آتش فراز (مترجم)
ناشر: آریانا قلم - اردیبهشت، 1397
260000 ریال
ناشر: ثنای دانش - شهریور، 1396
550000 ریال
ناشر: دی نگار - 30 شهریور، 1393
300000 ریال