پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

راجر براوئر، ایرج محمدفام (مترجم)، مصطفی میرزایی علی آبادی (مترجم) راجر براوئر
ناشر: فن آوران - بهمن، 1397
500000 ریال
سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، علی مقدسی بردر (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1398
730000 ریال 620500 ریال
سیدباقر فاطمی سیدباقر فاطمی
ناشر: آزاده - دی، 1396
300000 ریال
چارلز مورتیمر، عیسی یاوری (مترجم)، محمد حسن پور (ویراستار) چارلز مورتیمر
ناشر: علوم دانشگاهی - 1398
490000 ریال
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع) - 1392
350000 ریال
محمدتقی منزوی محمدتقی منزوی
ناشر: دانشگاه تهران - 1397
260000 ریال
ناشر: ناقوس، کیان رایانه سبز - 29 دی، 1393
325000 ریال
ناشر: دی نگار - 1398
380000 ریال
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - مرداد، 1394
180000 ریال
چارلز دسور، ارنست کوه، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم) چارلز دسور
ناشر: دانشگاه تهران - 1393
400000 ریال
رستم گلمحمدی رستم گلمحمدی
ناشر: دانشجو - 1395
650000 ریال
علی رضاییان علی رضاییان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان، 1397
240000 ریال
ناشر: ارکان دانش - 04 دی، 1398
1100000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1397
550000 ریال
ناشر: فن آوران - 23 اسفند، 1393
250000 ریال
محمدکریم بیرامی، محمدحسن ادریسی (ویراستار) محمدکریم بیرامی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - آذر، 1397
200000 ریال
محمدرضا چمنی، امیر تائبی محمدرضا چمنی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - شهریور، 1397
280000 ریال
حسین تویسرکانی حسین تویسرکانی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 29 مهر، 1393
490000 ریال
محمدتقی منزوی محمدتقی منزوی
ناشر: دانشگاه تهران - 04 مهر، 1391
290000 ریال
زهرا قیابکلو زهرا قیابکلو
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1395
240000 ریال
پرویز نصیری، محمدهادی خسروی راد (ویراستار) پرویز نصیری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 13 بهمن، 1392
320000 ریال
سیداحمد نوربخش سیداحمد نوربخش
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - آبان، 1397
250000 ریال
چارلز دسور، ارنست کوه، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم) چارلز دسور
ناشر: دانشگاه تهران - 1393
300000 ریال
فولر مور، محمود گلابچی (مترجم) فولر مور
ناشر: دانشگاه تهران - مهر، 1397
300000 ریال
محمدتقی منزوی محمدتقی منزوی
ناشر: دانشگاه تهران - 1392
120000 ریال