پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

ناشر: ساوالان - 1397
800000 ریال 720000 ریال
الکساندر استروالدر، ایو پیگنیور الکساندر استروالدر
ناشر: آریانا قلم - 1397
390000 ریال 351000 ریال
ناشر: آراد کتاب - 1396
350000 ریال 315000 ریال
ناشر: آدینه - 1396
200000 ریال 180000 ریال
ریموند.ا نو، اباصلت خراسانی (مترجم) ریموند.ا نو
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 17 آذر، 1393
120000 ریال 108000 ریال
جواد اژه ای جواد اژه ای
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - بهمن، 1395
140000 ریال 126000 ریال
ناشر: ساوالان - دی، 1397
800000 ریال 720000 ریال
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 25 آبان، 1393
150000 ریال 135000 ریال
اندرو رایت، حمید بلوچ (مترجم) اندرو رایت
ناشر: شباهنگ - 26 مهر، 1388
20000 ریال 18000 ریال
ناشر: پارسیا - 1397
200000 ریال 180000 ریال
علی اصغر پور عزت، میر یعقوب سید رضائی علی اصغر پور عزت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1397
200000 ریال 180000 ریال
ست گودین، افسانه درویشی (مترجم) ست گودین
ناشر: کتیبه پارسی - 1397
180000 ریال 162000 ریال
ناشر: امیرکبیر - 1397
240000 ریال 216000 ریال
ناشر: باستان - 1397
280000 ریال 252000 ریال
گرنت کاردونه، هدا کمالیان (مترجم) گرنت کاردونه
ناشر: آدینه - 1397
180000 ریال 162000 ریال
سنایدر سینتیا، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) سنایدر سینتیا
ناشر: آدینه - 1397
280000 ریال 252000 ریال
عبدالعظیم کریمی عبدالعظیم کریمی
ناشر: منادی تربیت - 1396
80000 ریال 72000 ریال
محمود گلابچی، امیر فرجی محمود گلابچی
ناشر: دانشگاه تهران - 1395
620000 ریال 558000 ریال
پرویز قدوسی پرویز قدوسی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - مهر، 1394
250000 ریال 225000 ریال
عبدالحسین رفعتیان عبدالحسین رفعتیان
ناشر: قطره - دی، 1397
110000 ریال 99000 ریال
ناشر: ویرایش - 1397
250000 ریال 225000 ریال
رضا شباهنگ رضا شباهنگ
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 1395
110000 ریال 99000 ریال
عبدالکریم مقدم، علی شفیع زاده، جواد رضازاده (ویراستار) عبدالکریم مقدم
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1396
200000 ریال
آنتوان دو سنت اگزوپری، احمد شاملو (مترجم) آنتوان دو سنت اگزوپری
ناشر: نگاه - 1397
176000 ریال 158400 ریال
سوسن آقاجانبگلو، حمید کمرزرین سوسن آقاجانبگلو
ناشر: ورجاوند - خرداد، 1395
255000 ریال 229500 ریال