پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

محمد شعبانی محمد شعبانی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 1399
390000 ریال
مصطفی تبریزی، نرگس تبریزی، علیرضا تبریزی، فرزانه خونگرم لاکه (ویراستار) مصطفی تبریزی
ناشر: فراروان - 1398
280000 ریال
عادل آذر، منصور مومنی عادل آذر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1398
410000 ریال
محمدرضا مهرگان محمدرضا مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی - 1398
580000 ریال
عادل آذر، منصور مومنی عادل آذر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1398
300000 ریال
محمدحسن بیژن زاده محمدحسن بیژن زاده
ناشر: خردمندان - 1398
680000 ریال
ناشر: مهکامه - آبان، 1398
230000 ریال
محمدرضا اردکانی محمدرضا اردکانی
ناشر: دانشگاه تهران - 1397
240000 ریال
مریم میرزاخانی، رویا بهشتی زواره مریم میرزاخانی
ناشر: موسسه فرهنگی فاطمی، واژه - 1399
450000 ریال
اسکندر فیروز اسکندر فیروز
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - بهمن، 1394
190000 ریال
تامس کوهن، سعید زیباکلام (مترجم) تامس کوهن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور، 1397
160000 ریال
چارلز مورتیمر، عیسی یاوری (مترجم)، محمد حسن پور (ویراستار) چارلز مورتیمر
ناشر: علوم دانشگاهی - 1398
490000 ریال
دایان کلبی، پروین پاسالار (مترجم) دایان کلبی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 17 اردیبهشت، 1393
460000 ریال
ناشر: دنیای اقتصاد - 1398
120000 ریال
پرویز بختیاری پرویز بختیاری
ناشر: مهکامه - آذر، 1397
435000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 1398
750000 ریال
مایر دگانی مایر دگانی
ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی - مهر، 1395
850000 ریال
آلبرت اینشتین آلبرت اینشتین
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 14 دی، 1393
225000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - دی، 1397
200000 ریال
یوان اسکوایرز، کمال الدین سیدیعقوبی (مترجم) یوان اسکوایرز
ناشر: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - بهمن، 1394
150000 ریال
آلن فرانسیس چالمرز، سعید زیباکلام (مترجم) آلن فرانسیس چالمرز
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1398
200000 ریال
استیون هاوکینگ استیون هاوکینگ
ناشر: انتشار - 23 اسفند، 1397
350000 ریال
سمیر اکاشا، هومن پناهنده (مترجم) سمیر اکاشا
ناشر: فرهنگ معاصر - 1398
240000 ریال
هاواردویتلی ایوز، محمدقاسم وحیدی اصل (مترجم)، محمدهادی شفیعیها (ویراستار) هاواردویتلی ایوز
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 15 بهمن، 1386
110000 ریال
شهرام خسروی شهرام خسروی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - شهریور، 1395
100000 ریال