پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

نیما آزادی نیما آزادی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 4 شهریور 1399
390000 ریال
مسعود نیکوکار مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه - 19 آذر 1399
700000 ریال
چارلز مورتیمر، عیسی یاوری (مترجم)، محمد حسن پور (ویراستار) چارلز مورتیمر
ناشر: علوم دانشگاهی - 1399
600000 ریال
مصطفی تبریزی، نرگس تبریزی، علیرضا تبریزی، فرزانه خونگرم لاکه (ویراستار) مصطفی تبریزی
ناشر: فراروان - 1399
330000 ریال 297000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 16 دی 1399
390000 ریال
محمدرضا اردکانی محمدرضا اردکانی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 16 دی 1399
450000 ریال
عادل آذر، منصور مومنی عادل آذر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1399
530000 ریال
مسعود نیکوکار مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه - 26 آبان 1398
600000 ریال
چارلز مورتیمر، عیسی یاوری (مترجم) چارلز مورتیمر
ناشر: علوم دانشگاهی - 1388
400000 ریال
آلن فرانسیس چالمرز، سعید زیباکلام (مترجم) آلن فرانسیس چالمرز
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 23 دی 1398
200000 ریال
جان ال. مارتین، شهرناز بخشعلی زاده (مترجم) جان ال. مارتین
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 1398
450000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 14 مرداد 1399
750000 ریال
حسین مفتخری حسین مفتخری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 مهر 1398
140000 ریال
بهروز قلی زاده، محمد ایزدی (ویراستار) بهروز قلی زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 28 اردیبهشت 1399
500000 ریال
رابرت الکزاندر آدامز، علی اکبر عالم زاده (مترجم) رابرت الکزاندر آدامز
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 28 اردیبهشت 1399
650000 ریال
استیون هاوکینگ استیون هاوکینگ
ناشر: انتشار - 23 بهمن 1398
350000 ریال
مسعود نیکوکار مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه - 26 آبان 1398
550000 ریال
محمدرضا منظم، محسن کارچانی محمدرضا منظم
ناشر: فن آوران - اسفند 1395
700000 ریال
محمد نوفرستی محمد نوفرستی
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - 16 دی 1399
900000 ریال
جورج برینتن توماس، راس فینی جورج برینتن توماس
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1 تیر 1399
700000 ریال
استیون ویلیام هاوکینگ، محمدرضا محجوب (مترجم) استیون ویلیام هاوکینگ
ناشر: شرکت سهامی انتشار، حریر - 20 مهر 1398
325000 ریال
ناصر محمدی ناصر محمدی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - بهمن 1397
260000 ریال
ناشر: نگاه دانش - خرداد 1396
400000 ریال
محمدحسن بیژن زاده محمدحسن بیژن زاده
ناشر: خردمندان - 1398
780000 ریال
الهه علوی، محمد کرام الدینی (ویراستار) الهه علوی
ناشر: فاطمی - دی 1397
200000 ریال