پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

محمد شعبانی محمد شعبانی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 1399
390000 ریال
محمدحسن بیژن زاده محمدحسن بیژن زاده
ناشر: خردمندان - 1398
680000 ریال
مصطفی تبریزی، نرگس تبریزی، علیرضا تبریزی، فرزانه خونگرم لاکه (ویراستار) مصطفی تبریزی
ناشر: فراروان - 1398
280000 ریال
عادل آذر، منصور مومنی عادل آذر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1398
300000 ریال
عادل آذر، منصور مومنی عادل آذر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1398
410000 ریال
محمدرضا مهرگان محمدرضا مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی - 1398
580000 ریال
محمدرضا اردکانی محمدرضا اردکانی
ناشر: دانشگاه تهران - 1397
240000 ریال
ساسان امینی ساسان امینی
ناشر: اندیشه سرا - 1399
500000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 1398
750000 ریال
تامس کوهن، سعید زیباکلام (مترجم) تامس کوهن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1399
330000 ریال
اصغر کرایه چیان اصغر کرایه چیان
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 1398
450000 ریال
جان فروند، اروین میلر جان فروند
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - دی، 1395
330000 ریال
جیمزریموند مانکرز، یحیی تابش (مترجم) جیمزریموند مانکرز
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - شهریور، 1396
250000 ریال
محمود علایی طالقانی محمود علایی طالقانی
ناشر: قومس - دی، 1396
600000 ریال
جورج پولیا جورج پولیا
ناشر: فاطمی - 1399
560000 ریال
سیامک احمدپور سیامک احمدپور
ناشر: خوشخوان - 1398
630000 ریال
علی میرحسنی(تدوین) علی میرحسنی(تدوین)
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 30 مهر، 1398
280000 ریال
ای.ام.ری آلستیر، علی آهنج (مترجم) ای.ام.ری آلستیر
ناشر: سبزان - 13 آذر، 1398
280000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - اسفند، 1396
240000 ریال
مریم میرزاخانی، رویا بهشتی زواره مریم میرزاخانی
ناشر: موسسه فرهنگی فاطمی، واژه - 1399
450000 ریال
فرج الله محمودی، مهناز جهادی طرقی (ویراستار) فرج الله محمودی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 15 دی، 1398
350000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - 24 آبان، 1393
290000 ریال
ناشر: مهکامه - آبان، 1398
230000 ریال
رابرت رسنیک، جعفر گودرزی (مترجم) رابرت رسنیک
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آبان، 1395
120000 ریال
آلن فرانسیس چالمرز، سعید زیباکلام (مترجم) آلن فرانسیس چالمرز
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1398
200000 ریال