پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی
ناشر: چالش - 1399
1150000 ریال
ناشر: چالش - بهمن، 1397
450000 ریال
استیو نیسون، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم) استیو نیسون
ناشر: چالش - 1399
1100000 ریال
مانش پاتل، ابراهیم صالح (مترجم)، سینا محامی (مترجم) مانش پاتل
ناشر: موسسه کتاب آراد، کهکشان دانش - دی، 1399
865000 ریال
محمد شعبانی محمد شعبانی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 1399
280000 ریال
علی اکبر سیف علی اکبر سیف
ناشر: دوران - 1399
1150000 ریال
ناشر: چالش - 1399
400000 ریال
علی قهرمانی علی قهرمانی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 1399
380000 ریال
کارولین بورودن، ابراهیم صالح رامسری (مترجم) کارولین بورودن
ناشر: آراد کتاب - 1399
945000 ریال
محمد شعبانی محمد شعبانی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 1399
280000 ریال
ناشر: ترمه - 1398
450000 ریال
الکساندر الدر، مانی مرادی (مترجم)، میثم پیری (مترجم) الکساندر الدر
ناشر: چالش - 1398
850000 ریال
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - 1399
750000 ریال
ناشر: شورا - 23 مهر، 1398
250000 ریال
ناشر: دانش پژوهان جوان - 1399
330000 ریال
نیکلاس دارواش، ساناز قهقرایی زمانی (مترجم) نیکلاس دارواش
ناشر: چالش - 1399
450000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1398
420000 ریال
ناشر: آراد کتاب - 1399
445000 ریال
رابرت سی ماینر، ابراهیم صالح رامسری (مترجم) رابرت سی ماینر
ناشر: آراد کتاب - 1399
1675000 ریال
ناشر: دانش پژوهان جوان - 1399
330000 ریال
غلامحسین شکوهی غلامحسین شکوهی
ناشر: به نشر - 1398
480000 ریال
علی شریعتمداری علی شریعتمداری
ناشر: امیرکبیر - 1399
390000 ریال
رابرت روجلوت پرکتر، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم) رابرت روجلوت پرکتر
ناشر: چالش - 28 آبان، 1399
480000 ریال
محمدحسن ژند محمدحسن ژند
ناشر: آراد کتاب - 1399
475000 ریال
علی علاقه بند علی علاقه بند
ناشر: روان - 1398
350000 ریال