پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

جین اگدن، محسن کچویی (مترجم) جین اگدن
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - مهر، 1395
320000 ریال 288000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 1397
75000 ریال 67500 ریال
برایان کولب، ایان کیو ویشاو برایان کولب
ناشر: کتاب ارجمند - 1397
550000 ریال 495000 ریال
محمدرضا ضیایی بیگدلی محمدرضا ضیایی بیگدلی
ناشر: کتابخانه گنج دانش - 1397
320000 ریال 288000 ریال
یحیی سیدمحمدی (گردآورنده) یحیی سیدمحمدی (گردآورنده)
ناشر: روان - 1397
150000 ریال 135000 ریال
جان دبلیو کرسول، علیرضا کیامنش (مترجم) جان دبلیو کرسول
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - 1397
380000 ریال 342000 ریال
زهره سرمد، عباس بازرگان، الهه حجازی زهره سرمد
ناشر: آگه - 1397
400000 ریال 360000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 1395
400000 ریال 360000 ریال
فردآر دیوید، علی پارساییان (مترجم) فردآر دیوید
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1397
690000 ریال 621000 ریال
ناشر: جویا - 1397
300000 ریال 270000 ریال
الین مازلیش، آدل فیبر، فاطمه عباسی فر (مترجم) الین مازلیش
ناشر: دایره - 1397
400000 ریال 360000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
260000 ریال 234000 ریال
لورن بلکستر، کریستینا هیوز، ملکم تایت، عیسی ابراهیم زاده (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، محمدرضا سرمدی (مترجم)، علی صلحجو (ویراستار) لورن بلکستر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1397
220000 ریال
حسین زارع، سعید طالبی، محمدحسن صیف حسین زارع
ناشر: دانشگاه پیام نور - بهمن، 1393
145000 ریال
ناشر: چالش - مهر، 1396
200000 ریال 180000 ریال
سعید یوسفی، میلاد کرمانشاهی، احمد سرابی سعید یوسفی
ناشر: آدینه - 1396
350000 ریال 315000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 1397
350000 ریال 315000 ریال
استیو نیسون، کامیار فراهانی فرد (مترجم) استیو نیسون
ناشر: چالش - مرداد، 1396
400000 ریال 360000 ریال
استیفن گاربر، ماریان دانیلز گاربر، روبین فریدمن اسپیزمن، هومن حسینی نیک (مترجم)، شاهین خزعلی (مترجم)، احمد شریف تبریزی (مترجم) استیفن گاربر
ناشر: مروارید - 1397
400000 ریال 360000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1397
180000 ریال
ناشر: رشد - 1396
500000 ریال 450000 ریال
کتی شوالب، محمود گلابچی (مترجم) کتی شوالب
ناشر: دانشگاه تهران - 1395
400000 ریال 360000 ریال
اندری سدنیو، مسعود صفائی (مترجم) اندری سدنیو
ناشر: آدینه - 1396
100000 ریال 90000 ریال
ابوالفضل شرافت، فرحناز کریمی ابوالفضل شرافت
ناشر: آدینه - 1397
180000 ریال 162000 ریال
حمید زارع حمید زارع
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - آبان، 1396
117000 ریال 105300 ریال