پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

مورتیمرجروم آدلر، چارلزلینکن ون دورن مورتیمرجروم آدلر
ناشر: به نشر انتشارات آستان قدس رضوی - آذر، 1397
500000 ریال
محمدرضا حافظ نیا محمدرضا حافظ نیا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 05 آذر، 1398
360000 ریال
محمدرضا مهرگان محمدرضا مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی - 1398
580000 ریال
غلامرضا خاکی غلامرضا خاکی
ناشر: بازتاب، فوژان - 20 مهر، 1390
350000 ریال
ناشر: آگاه - 1398
380000 ریال
کوروش صادقی کوروش صادقی
ناشر: چالش - 1397
1400000 ریال
علیرضا عندلیب علیرضا عندلیب
ناشر: آذرخش - 1393
250000 ریال
محمدتقی ایمان محمدتقی ایمان
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 1396
168000 ریال
اووه فلیک، هادی جلیلی (مترجم) اووه فلیک
ناشر: نشر نی - 1397
380000 ریال
یوسف مهرداد بی بالان، پویا شهبازیان، مظفر ایراف، ابراهیم نقیب زاده مشایخ (ویراستار) یوسف مهرداد بی بالان
ناشر: صفار - آذر، 1396
150000 ریال
کنی اس. روبین، یوسف مهردادبی بالان (مترجم) کنی اس. روبین
ناشر: صفار - آبان، 1397
300000 ریال
مهدی اسماعیلی مهدی اسماعیلی
ناشر: آتی نگر - دی، 1395
298000 ریال
راسل بیل، تام جکسون راسل بیل
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 22 دی، 1393
100000 ریال
ناشر: فاطمی - مهر، 1397
230000 ریال
محسن ادیب حاج باقری، سرور پرویزی، مهوش صلصالی محسن ادیب حاج باقری
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 1394
450000 ریال
محمد دلاوری محمد دلاوری
ناشر: قدیانی - 13 مهر، 1398
250000 ریال
پرویز فتاحی پرویز فتاحی
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا - 1393
110000 ریال
میشلین کامبر، هان جیاوی میشلین کامبر
ناشر: ادبستان - شهریور، 1395
650000 ریال
مسعود یقینی مسعود یقینی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - شهریور، 1395
210000 ریال
ژیاوی هان، ژان پی، میشلین کمبر ژیاوی هان
ناشر: نیاز دانش - مهر، 1398
600000 ریال
ناشر: ارسباران - دی، 1397
320000 ریال
کلوس کریپندورف کلوس کریپندورف
ناشر: نشر نی - 01 مهر، 1398
380000 ریال
ناشر: اشراقی، صفار - 1392
95000 ریال
حیدرعلی هومن حیدرعلی هومن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
250000 ریال
عین الله جعفرنژادقمی عین الله جعفرنژادقمی
ناشر: علوم رایانه - 20 شهریور، 1398
790000 ریال