پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

محمدرضا حافظ نیا محمدرضا حافظ نیا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 05 آذر، 1398
360000 ریال
نسیم نیکولاس طالب نسیم نیکولاس طالب
ناشر: آریانا قلم - 1398
520000 ریال
محمدرضا مهرگان محمدرضا مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی - 1398
580000 ریال
لورن بلکستر، کریستینا هیوز، ملکم تایت، عیسی ابراهیم زاده (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، محمدرضا سرمدی (مترجم)، علی صلحجو (ویراستار) لورن بلکستر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 28 آبان، 1398
390000 ریال
ناشر: آگاه - 1398
380000 ریال 342000 ریال
غلامرضا خاکی غلامرضا خاکی
ناشر: بازتاب، فوژان - 20 مهر، 1390
350000 ریال
حسین خنیفر، ناهید مسلمی حسین خنیفر
ناشر: نگاه دانش - 1398
750000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1392
420000 ریال
عین الله جعفرنژادقمی عین الله جعفرنژادقمی
ناشر: علوم رایانه - 1398
750000 ریال
یوسف مهرداد بی بالان، پویا شهبازیان، مظفر ایراف، ابراهیم نقیب زاده مشایخ (ویراستار) یوسف مهرداد بی بالان
ناشر: صفار - آذر، 1396
150000 ریال
ژیاوی هان، ژان پی، میشلین کمبر ژیاوی هان
ناشر: نیاز دانش - مهر، 1398
600000 ریال
جمشید قراجه داغی، سهراب خلیلی شورینی (مترجم) جمشید قراجه داغی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1397
370000 ریال
عین الله جعفرنژاد قمی، انیس کریم پور عین الله جعفرنژاد قمی
ناشر: علوم رایانه - 1396
200000 ریال
نرگس خالقی، مرضیه سیامک، جیران خوانساری (ویراستار)، عبدالحسین طالعی (ویراستار) نرگس خالقی
ناشر: کتابدار - 25 آبان، 1392
280000 ریال
امیرهوشنگ تاج فر، رامین مولاناپور (ویراستار) امیرهوشنگ تاج فر
ناشر: آتی نگر - 1398
450000 ریال
مهدی کراری مهدی کراری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 1396
350000 ریال
سوسن سعدوندی (ویراستار)، محمود البرزی (گردآورنده) سوسن سعدوندی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 1393
80000 ریال
ناشر: سیمای دانش، آذر - 17 دی، 1393
160000 ریال
کنی اس. روبین، یوسف مهردادبی بالان (مترجم) کنی اس. روبین
ناشر: صفار - آبان، 1397
300000 ریال
ناشر: شورا - 1398
150000 ریال
ناشر: نگاه دانش - مرداد، 1397
450000 ریال
ناشر: لوگوس - 23 شهریور، 1398
700000 ریال
محمدجواد کتابداری محمدجواد کتابداری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - آبان، 1395
93000 ریال
سیدجمال الدین طبیبی، محمدرضا ملکی، بهرام دلگشایی سیدجمال الدین طبیبی
ناشر: فردوس - 1398
900000 ریال 810000 ریال
لوران فاست، هادی ویسی (مترجم) لوران فاست
ناشر: نص - اسفند، 1395
390000 ریال