پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

نسیم نیکولاس طالب نسیم نیکولاس طالب
ناشر: آریانا قلم - 1399
690000 ریال
مورتیمرجروم آدلر، چارلزلینکن ون دورن مورتیمرجروم آدلر
ناشر: به نشر انتشارات آستان قدس رضوی - 1399
650000 ریال
محمدرضا حافظ نیا محمدرضا حافظ نیا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1399
470000 ریال
محمدرضا مهرگان محمدرضا مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی - 1398
580000 ریال
یوسف مهرداد بی بالان، پویا شهبازیان، مظفر ایراف، ابراهیم نقیب زاده مشایخ (ویراستار) یوسف مهرداد بی بالان
ناشر: صفار - آذر، 1396
150000 ریال
ناشر: روان شناسی و هنر - بهمن، 1395
400000 ریال
غلامرضا خاکی غلامرضا خاکی
ناشر: فوژان - 1399
450000 ریال
ژیاوی هان، ژان پی، میشلین کمبر ژیاوی هان
ناشر: نیاز دانش - مهر، 1398
600000 ریال
کنی اس. روبین، یوسف مهردادبی بالان (مترجم) کنی اس. روبین
ناشر: صفار - آبان، 1397
300000 ریال
لورن بلکستر، کریستینا هیوز، ملکم تایت، عیسی ابراهیم زاده (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، محمدرضا سرمدی (مترجم)، علی صلحجو (ویراستار) لورن بلکستر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 28 آبان، 1398
390000 ریال
ناشر: اشراقی، صفار - 1392
95000 ریال
اووه فلیک، هادی جلیلی (مترجم) اووه فلیک
ناشر: نشر نی - 1399
580000 ریال
ناشر: صفار - 1399
850000 ریال
محمدتقی ایمان محمدتقی ایمان
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 1396
168000 ریال
مصطفی ازکیا، علیرضا دربان آستانه، فاطمه معتمدی (ویراستار) مصطفی ازکیا
ناشر: کیهان - 06 مرداد، 1393
250000 ریال
راسل بیل، تام جکسون، محمود البرزی (مترجم) راسل بیل
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 1393
60000 ریال
ناشر: آگاه - 1399
450000 ریال
ناشر: صفار - 03 شهریور، 1398
750000 ریال
جان دبلیو. کرسول، حمیدرضا یزدانی (مترجم) جان دبلیو. کرسول
ناشر: نگاه دانش - آبان، 1397
300000 ریال
پرویز فتاحی پرویز فتاحی
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا - 1393
110000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1399
490000 ریال
محسن ادیب حاج باقری، سرور پرویزی، مهوش صلصالی محسن ادیب حاج باقری
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 1394
450000 ریال
ناشر: صفار - آبان، 1397
850000 ریال
محمدمهدی فرقانی محمدمهدی فرقانی
ناشر: اطلاعات - 1396
220000 ریال
ناشر: لوگوس - 23 شهریور، 1398
700000 ریال