پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

مکس تگمارک، میثم محمدامینی (مترجم) مکس تگمارک
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - 29 اردیبهشت 1399
950000 ریال
محمدرضا حافظ نیا محمدرضا حافظ نیا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1 دی 1399
480000 ریال
غلامرضا خاکی غلامرضا خاکی
ناشر: فوژان - 1399
450000 ریال
نسیم نیکولاس طالب نسیم نیکولاس طالب
ناشر: آریانا قلم - 1399
720000 ریال
لورن بلکستر، کریستینا هیوز، ملکم تایت، عیسی ابراهیم زاده (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، محمدرضا سرمدی (مترجم)، علی صلحجو (ویراستار) لورن بلکستر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 28 آبان 1398
450000 ریال
حسین خنیفر، ناهید مسلمی حسین خنیفر
ناشر: نگاه دانش - 11 خرداد 1399
750000 ریال
ناشر: آگاه - 30 مهر 1399
450000 ریال
اووه فلیک، هادی جلیلی (مترجم) اووه فلیک
ناشر: نشر نی - 1399
580000 ریال
سیدجمال الدین طبیبی، محمدرضا ملکی، بهرام دلگشایی سیدجمال الدین طبیبی
ناشر: فردوس - 7 اسفند 1398
900000 ریال
عین الله جعفرنژادقمی عین الله جعفرنژادقمی
ناشر: علوم رایانه - 1399
980000 ریال
ناشر: شورا - 1398
150000 ریال
ناشر: ارسباران - دی 1397
320000 ریال
مصطفی ازکیا، علیرضا دربان آستانه، فاطمه معتمدی (ویراستار) مصطفی ازکیا
ناشر: کیهان - 6 مرداد 1393
250000 ریال
غلامرضا ستوده غلامرضا ستوده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 15 دی 1398
420000 ریال
جمشید قراجه داغی، سهراب خلیلی شورینی (مترجم) جمشید قراجه داغی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 16 مرداد 1398
370000 ریال
محمدرضا مهرگان محمدرضا مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی - 1399
800000 ریال
عین الله جعفرنژادقمی عین الله جعفرنژادقمی
ناشر: علوم رایانه - 29 مهر 1399
1190000 ریال
امیرهوشنگ تاج فر امیرهوشنگ تاج فر
ناشر: آتی نگر - 3 آذر 1398
450000 ریال
علیرضا عندلیب علیرضا عندلیب
ناشر: آذرخش - 1393
250000 ریال
ناشر: یار مانا - آذر 1394
140000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 8 مرداد 1399
490000 ریال
حیدرعلی هومن حیدرعلی هومن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - مهر 1395
250000 ریال
پرویز فتاحی پرویز فتاحی
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا - 1393
110000 ریال
دانلااچ. مدوز، عادل آذر (مترجم)، حامد فلاح تفتی (مترجم) دانلااچ. مدوز
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 28 اردیبهشت 1399
335000 ریال
عین الله جعفرنژادقمی عین الله جعفرنژادقمی
ناشر: علوم رایانه - 1396
390000 ریال