پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

محمدرضا حافظ نیا محمدرضا حافظ نیا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1398
360000 ریال
نسیم نیکولاس طالب نسیم نیکولاس طالب
ناشر: آریانا قلم - 1398
520000 ریال
حسین خنیفر، ناهید مسلمی حسین خنیفر
ناشر: نگاه دانش - 1398
750000 ریال
لورن بلکستر، کریستینا هیوز، ملکم تایت، عیسی ابراهیم زاده (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، محمدرضا سرمدی (مترجم)، علی صلحجو (ویراستار) لورن بلکستر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1398
260000 ریال
یوسف مهرداد بی بالان، پویا شهبازیان، مظفر ایراف، ابراهیم نقیب زاده مشایخ (ویراستار) یوسف مهرداد بی بالان
ناشر: صفار - آذر، 1396
150000 ریال
کوروش صادقی کوروش صادقی
ناشر: چالش - 1397
950000 ریال
غلامرضا خاکی غلامرضا خاکی
ناشر: فوژان - 1397
350000 ریال
ناشر: آگاه - 1398
350000 ریال 320000 ریال
علیرضا عندلیب علیرضا عندلیب
ناشر: آذرخش - 1393
150000 ریال
اووه فلیک، هادی جلیلی (مترجم) اووه فلیک
ناشر: نشر نی - آبان، 1397
380000 ریال
محمدرضا مهرگان محمدرضا مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی - 1398
580000 ریال
عین الله جعفرنژادقمی عین الله جعفرنژادقمی
ناشر: علوم رایانه - 1397
690000 ریال
سیدجمال الدین طبیبی، محمدرضا ملکی، بهرام دلگشایی سیدجمال الدین طبیبی
ناشر: فردوس - 1398
900000 ریال
عین الله جعفرنژادقمی عین الله جعفرنژادقمی
ناشر: علوم رایانه - 1398
690000 ریال
امیرهوشنگ تاج فر، رامین مولاناپور (ویراستار) امیرهوشنگ تاج فر
ناشر: آتی نگر - شهریور، 1397
270000 ریال
محمدعلی مزیدی، جانیس گیلیسپی مزیدی، قدرت الله سپیدنام (مترجم) محمدعلی مزیدی
ناشر: باغانی - 04 دی، 1392
150000 ریال
ولی درهمی، فریناز اعلمی بان هرندی ولی درهمی
ناشر: دانشگاه یزد - بهمن، 1396
200000 ریال
احمد پورامینی احمد پورامینی
ناشر: ناقوس - اسفند، 1395
300000 ریال
محمدباقر منهاج محمدباقر منهاج
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 1397
390000 ریال
لوران فاست، هادی ویسی (مترجم) لوران فاست
ناشر: نص - اسفند، 1395
390000 ریال
محمدهادی پهلوانی محمدهادی پهلوانی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - اسفند، 1395
150000 ریال
سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی
ناشر: جلوه - 1396
450000 ریال
عین الله جعفرنژادقمی عین الله جعفرنژادقمی
ناشر: علوم رایانه - اردیبهشت، 1395
200000 ریال
عادل آذر، فرزانه خسروانی عادل آذر
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - مهر، 1395
420000 ریال
غلامرضا خاکی غلامرضا خاکی
ناشر: فوژان - 1397
350000 ریال